NIJMEGEN - De rechtbank in Rotterdam heeft vandaag een 41-jarige man uit Nijmegen veroordeeld tot een celstraf van 54 maanden. De rechtbank acht bewezen dat de man leiding gaf aan een criminele organisatie die cryptotelefoons aanbood en verhandelde voor crimineel gebruik. Tevens hield de organisatie zich bezig met witwassen en valsheid in geschrift.

Wipen na aanhouding door politie
Zo werd aan de gebruikers van de telefoons volledige anonimiteit gefaciliteerd en werden contante betalingen geaccepteerd. Daarnaast werden verzoeken tot ‘wipen’ van de telefoons - na aanhouding door de politie - meteen uitgevoerd en werden berichten automatisch na 24 of 48 uur gewist.

Opsporingsinstanties voorblijven
Ook bleek dat het bedrijf de werkwijze van het NFI om telefoons te ‘kraken’ probeerde te achterhalen. Kennelijk was de productontwikkeling van het bedrijf er dus op gericht om de opsporingsinstanties voor te blijven. Deze factoren tezamen maken dat het bedrijf een product heeft ontwikkeld dat aantrekkelijk was voor criminelen en ook in het bijzonder voor hen bedoeld was. Het aanbieden van een dergelijk product maakt administratieve vastlegging van de gegevens van de koper en girale betaling eens te meer noodzakelijk en dit werd nu juist niet gedaan.

75% van de berichten crimineel gerelateerd
Dat de telefoons daadwerkelijk door criminelen werden gebruikt volgt uit het feit dat in een flink aantal andere strafrechtelijke onderzoeken is geconstateerd dat de verdachten gebruik maakten van producten van het bedrijf. Daarnaast blijkt uit een analyse van de Nederlandstalige berichten dat bij een steekproef van de inhoud gemiddeld zo’n 75% van de berichten crimineel gerelateerd bleek te zijn.

Ook bleek dat de gebruikers van de 800 e-mailadressen die op het moment van de analyse geïdentificeerd waren vrijwel allemaal bekend waren in de politiesystemen op basis van langdurige betrokkenheid bij diverse vormen van zware en georganiseerde criminaliteit.

Witwassen
Deze omstandigheden, in onderlinge samenhang bezien, rechtvaardigen de conclusie dat het niet anders kan zijn dan dat de geleverde producten en diensten van het bedrijf betaald werden door personen die criminele activiteiten verrichten en daar hun geld mee verdienen, waardoor de omzet – in elk geval gedeeltelijk – afkomstig is uit enig misdrijf en dat het bedrijf en de verdachte dat wisten.

Gelet op de omvang van het witgewassen bedrag en de lange periode dat er is witgewassen vindt de rechtbank dat sprake is geweest van gewoontewitwassen. Verder is de verdachte veroordeeld voor verboden wapenbezit en valsheid in geschrifte.

Medeverdachte
Een 36-jarige vrouw die de boekhouding voor het bedrijf verzorgde is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een taakstraf van 180 uur. De rechtbank acht bewezen dat ze valse facturen voor het bedrijf heeft opgemaakt.