OOIJ - De rechtbank veroordeelt 3 broers uit Ooij tot voorwaardelijke celstraffen van 3 maanden. Daarbij moeten de broers een taakstraf uitvoeren. De broers maakten zich schuldig aan openlijk geweld. Door de mishandeling brak het slachtoffer zijn ellepijp en kon hij weken niet werken. 1 van de broers maakte zich daarnaast ook schuldig aan een poging zware mishandeling.

De broers zochten op 15 oktober 2021 de confrontatie op met het slachtoffer bij een tankstation in Arnhem. Daar maakte het trio zich schuldig aan openlijke geweldpleging door het slachtoffer te schoppen en te slaan, terwijl hij tussen 2 containers op de grond lag. Het slachtoffer liep daarbij een gebroken ellepijp op.

Vrijspraak medeplegen zware mishandeling

De rechtbank kan op basis van de bewijsmiddelen niet vaststellen op welk moment de breuk is ontstaan en welke broer dit op zijn geweten heeft. Het slachtoffer verklaarde dat het door een trap van 1 van de broers kwam. Een getuige hoorde het slachtoffer 'auw, mijn arm' roepen. Op de camerabeelden is niet te zien of te horen op welk moment de arm is gebroken. De rechtbank leidt uit de hiervoor genoemde verklaringen af dat dit in ieder geval gebeurde tijdens de mishandeling door de 3 broers. Ze kan echter niet vaststellen door welke schop en door welke broer de breuk is ontstaan. Door het slachtoffer met z'n 3-en aan te vallen is niet zonder meer te voorzien dat een gebroken ellepijp hiervan het gevolg kan zijn. Daarom spreekt de rechtbank de broers vrij van het medeplegen van zware mishandeling.

Wel schuldig aan openlijke geweldpleging

De rechtbank stelt in ieder geval vast dat op 15 oktober 2021 op een openbaar terrein geweld heeft plaatsgevonden. Het kan niet anders dan dat de broers hiertoe nauw en bewust hebben samengewerkt. Alle broers leverden een wezenlijke bijdrage aan de aanval op het slachtoffer door hem meerdere keren te slaan en te schoppen. De rechtbank oordeelt dat sprake is openlijke geweldpleging.

Veroordeling poging zware mishandeling

De rechtbank veroordeelt 1 van de broers ook voor poging tot zware mishandeling. Hij ging met zijn auto rijden terwijl de ex-partner van zijn broer aan het portier hing. Het is voor de rechtbank moeilijk voor te stellen dat hij niet in de gaten had dat zij naast de auto stond en naar binnen leunde, zoals hij tijdens de zitting bleef volhouden.

Straffen

De broers krijgen een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden. Daarnaast moeten ze taakstraffen van 160, 200 en 240 uur verrichten. De jongste broer (22) krijgt de laagste werkstraf, omdat hij verantwoordelijkheid neemt. Dat geldt niet voor de 25-jarige broer, hij moet een taakstraf van 200 uitvoeren. De oudste broer (26) die ook is veroordeeld voor poging tot zware mishandeling legt de rechtbank -naast de hoogste taakstraf - een voorwaardelijke rijontzegging van 6 maanden op.

Schadevergoeding

Tot slot moeten de broers een schadevergoeding van ruim 13 duizend euro aan het slachtoffer van het openlijk geweld betalen.