WIJCHEN - De rechtbank veroordeelt een 30-jarige man uit Wijchen tot een gevangenisstraf van 5 maanden. De man maakte zich schuldig aan meerdere misdrijven tussen juni 2015 en oktober 2018.

Volgens de rechtbank lichtte de man meerdere personen op door via Marktplaats of Facebook spullen aan te bieden die hij niet in zijn bezit had. Ook verkocht de man MMBS-voertuigen (Motorvoertuig Met Beperkte Snelheid) met vervalste papieren. Daarnaast was hij betrokken bij 2 grootschalige hennepkwekerijen door zijn woning ter beschikking te stellen en stroom te stelen. Verder maakte de man zich schuldig aan het helen van een schafkeet, ambtsdwang en verzette hij zich tegen zijn aanhouding.​

Toerekeningsvatbaarheid
De man leidt volgens de deskundigen aan PTSS, autisme, ADHD en een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Die combinatie zorgt ervoor dat de man niet nadenkt over de gevolgen van zijn gedrag en sterk reageert op zijn (primaire) impulsen. Om die reden verzocht de advocaat aan de rechtbank om de man sterk verminderd toerekeningsvatbaar te beschouwen. De rechtbank deelt die mening niet en beschouwt de man als verminderd toerekeningsvatbaar, zoals door de deskundigen is geadviseerd.

Straf
De rechtbank houdt er rekening mee dat het gaat om vervelende vergrijpen. De man heeft met de oplichtingen het vertrouwen van kopers in het (online) verhandelen van goederen ernstig geschaad. Daarnaast gaat de handel in hennep samen met verschillende vormen van criminaliteit die tot ondermijning en gevaar voor de samenleving leiden. De rechtbank weegt verder mee dat hij door het helen van een schaftkeet een bijdrage heeft geleverd aan het in stand houden van een afzetmarkt voor gestolen goederen. Tot slot moeten politieagenten hun werkzaamheden ten dienste van en voor de samenleving op normale en veilige wijze te kunnen doen. Zij hoeven daarbij geen (dreiging met) geweld te dulden. De man is eerder voor vermogensfeiten veroordeeld.

Alle misdrijven op zich zouden een langdurige gevangenisstraf rechtvaardigen. Maar de rechtbank houdt in zijn voordeel ook rekening met de overschrijding van de redelijke termijn, zijn verminderde toerekeningsvatbaarheid en de omstandigheid dat (een deel van) de misdrijven op eerdere zittingen hadden kunnen worden afgedaan.​

Schadevergoeding

Tot slot moet de man in totaal 7.900 euro aan schadevergoeding betalen aan de slachtoffers van de oplichtingspraktijken.