NIJMEGEN - De rechtbank veroordeelt een 26-jarige man uit Amsterdam voor het bevrijden van 2 mannen uit een tbs-kliniek in Nijmegen. De man krijgt een gevangenisstraf van 24 maanden. Daarbij moet hij de schade die de kliniek opliep vergoeden. Ook moet hij alsnog een restant van 300 dagen van een openstaande straf uitzitten.

In juni 2022 bevrijdde de man 2 tbs’ers door gaten in het hek en beveiligingskabels te maken waardoor de mannen konden ontsnappen. Vervolgens nam hij ze mee in zijn auto en bracht de mannen naar verschillende locaties in het land. De man wist naar eigen zeggen dat het ging om een tbs-kliniek en dat 1 van de mannen was veroordeeld tot een tbs-maatregel.

Maatschappelijke onrust

De rechtbank vindt het zeer ernstig en zorgwekkend dat de man heeft ingestemd met de bevrijdingsactie. Met zijn handelen frustreerde hij de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen. Het getuigt ook van een gebrek aan respect voor de rechtsorde. De rechtbank neemt dit de man kwalijk. De man zorgde met zijn acties voor grote maatschappelijke onrust. Ontsnappingen van tbs’ers hebben veel impact voor de directe slachtoffers en de samenleving.

Persoonlijke omstandigheden

Uit het reclasseringsrapport blijkt dat er vermoedens zijn van problematiek die samenhangt met een licht verstandelijke beperking. Hiermee houdt de rechtbank bij de te bepalen straf enigszins rekening. Tijdens het bevrijden van de tbs’ers liep de man in de proeftijd van een voorwaardelijke invrijheidstelling van een eerder opgelegde straf. Eén van de voorwaarden was dat hij geen nieuwe delicten zou plegen.

Bij het bepalen van de straf kijkt de rechtbank ook naar straffen die de rechtspraak in vergelijkbare zaken oplegt. Gelet op al het bovenstaande past volgens de rechtbank een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden. Daarbij wordt de voorwaardelijke invrijheidstelling van zijn eerdere straf herroepen. Dit betekent dat de man alsnog de resterende 300 dagen de cel in moet.


Schadevergoeding

Tot slot moet de man ruim 1.500 euro schadevergoeding betalen aan de tbs kliniek voor de gemaakte schade.