GROESBEEK - Het beslag dat een vastgoedonderneming had gelegd op het kerkgebouw van een Groesbeekse parochie is opgeheven. De parochie kan de kerk nu overdragen aan een ander.

Parochie H.H. Cosmas en Damianus uit Groesbeek-De Horst wilde al enige tijd haar kerk verkopen. In 2020 onderhandelde de pastoor met 2 gegadigden. 1 daarvan was een vastgoedbedrijf uit Groesbeek. Dit bedrijf wil het dorpshuis in de kerk vestigen zodat de kerk als ontmoetingsplaats voor de dorpsgemeenschap behouden blijft. Initiatiefgroep 'Hart voor de Horst' had zich daarvoor hard gemaakt. De parochie verkocht de kerk uiteindelijk aan de andere gegadigde. Het vastgoedbedrijf accepteerde dat niet en liet op de kerk beslag leggen, zodat de kerk niet kon worden overdragen. De parochie en de andere gegadigde vroegen vervolgens aan de kortgedingrechter om het beslag op te heffen zodat de overdracht kon plaatsvinden.

Rechtsgeldige koop niet aannemelijk
Volgens het vastgoedbedrijf kochten zij het kerkgebouw. De kerk moet dus aan haar en niet aan de andere gegadigde worden overgedragen. De rechter vindt echter niet aannemelijk dat het vastgoedbedrijf een rechtsgeldige koop heeft gesloten. Het bedrijf onderhandelde weliswaar met de pastoor, maar dat leidde niet tot een overeenkomst waaraan ook de secretaris van het parochiebestuur en de bisschop hun zegen hebben gegeven. Het vastgoedbedrijf is jarenlang actief geweest in de kerk en moet dus hebben geweten dat hun goedkeuring nodig was. Zeker omdat de parochie haar kerkgebouw verkocht. Het vastgoedbedrijf kon daarom niet alleen afgaan op de beweerdelijk bemoedigende signalen van de pastoor. Zij nam dan ook ten onrechte aan dat de koop rond was. Omdat niet aannemelijk is dat het vastgoedbedrijf eigenaar zal worden van de kerk heft de rechter het beslag op.

Geen nieuwe beslaglegging
Het vastgoedbedrijf liet nog weten dat zij er alles aan zou doen om overdracht aan de andere gegadigde te voorkomen. Daarom wordt haar verboden opnieuw beslag te leggen op de kerk.