HEUMEN - De rechtbank veroordeelt een 40-jarige man uit de gemeente Heumen tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 6 jaar. Daarbij moet de man een schadevergoeding van ruim 22 duizend euro betalen aan 2 slachtoffers. De man is schuldig aan ontucht en verkrachting van 2 stagiaires


De man was 37 jaar en de slachtoffers waren 16 jaar. Zij liepen stage in zijn bedrijf toen de ontuchtige handelingen begonnen. Er was dus een groot leeftijdsverschil. Daarnaast was de man hun stagebegeleider en nam hij - op enig moment - 1 van de slachtoffers in zijn huis op. Door het verschil in autoriteit, leeftijd en levenservaring, initieerde de man een afhankelijkheidsrelatie en hield dit ook in stand. Hierbij bracht hij de afhankelijke jonge slachtoffers in een positie waarin zij zich over een lange periode gedwongen voelden om seksuele handelingen te ondergaan en te verrichten.

Misbruik van vertrouwen

Volgens de rechtbank is de man schuldig aan ontucht met en verkrachting van de 2 minderjarige slachtoffers. De man leefde zijn seksuele lusten uit op 2 kwetsbare meisjes die stage bij hem liepen. Hij confronteerde elk van hen ook met seksuele handelingen in aanwezigheid van het andere slachtoffer. Dit zijn ernstige delicten met grote gevolgen voor de slachtoffers. Zij zijn nog jong en voor de rest van hun leven zijn getekend door alles wat de man hen aandeed.

Straf hoger dan de eis

Kijkend naar de ernst van de delicten oordeelt de rechtbank dat een (deels) voorwaardelijke straf niet volstaat. Ze vindt de ernst van de delicten zo erg dat een langere gevangenisstraf moet worden opgelegd dan door de officier van justitie is geëist. Volgens de rechtbank is een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 6 jaar meer passend en geboden.

Schadevergoeding

De slachtoffers vorderden zowel materiële schade als smartengeld. De schadeposten zijn volgens de rechtbank voldoende onderbouwd en redelijk. In totaal moet de man een schadevergoeding van ruim 22 duizend euro betalen aan de 2 slachtoffers.