LENT - De rechtbank veroordeelt een 24-jarige man zonder woon- of verblijfplaats tot een gevangenisstraf van 13 jaar. De man maakte zich schuldig aan poging tot moord, poging tot doodslag, bedreiging en verboden wapenbezit.


De man probeerde op 13 september vorig jaar in Lent met een tot vuurwapen omgebouwde alarmrevolver zijn ex-vriendin dood te schieten. Hij reisde daarvoor naar Lent en wachtte haar op bij het station. De vrouw werd daarbij niet geraakt, mede omdat een omstander met zijn fiets voor de schutter ging staan. Deze man werd daarbij in zijn arm geschoten. Nadat de dader op de vlucht sloeg, bedreigde hij met het wapen een andere man die hem achtervolgde.

Gevoelens van angst en onveiligheid

Alleen door toeval – het vuurwapen functioneerde niet goed en dankzij hulp van de omstander – bracht de vrouw het er levend af. De omstander had daarbij het geluk dat zijn verwondingen relatief beperkt bleven. De rechtbank rekent het de man ook aan dat de incidenten zich afspeelden op de openbare weg. Hiervan waren veel omstanders getuige en zij hadden ook zomaar in de vuurlinie terecht kunnen komen. Naast het feit dat de incidenten impact hadden op de slachtoffers, veroorzaakt het ook gevoelens van angst en onveiligheid in de samenleving.

Geen verantwoordelijkheid

Verder neemt de man geen enkele verantwoordelijkheid voor zijn daden. Hij toont geen spijt en ziet zijn ex-vriendin als de veroorzaker van het geweld, omdat zij de relatie verbrak. Kennelijk ziet de man zichzelf als slachtoffer en is hij niet in staat zich te verplaatsen in de daadwerkelijke slachtoffers.

Gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperkende maatregel

De man weigerde zich te laten onderzoeken tijdens zijn verblijf in het Pieter Baan Centrum. Hierdoor ontbreekt inzicht in zijn psyche. Mede gelet op zijn houding moet de rechtbank rekening houden met herhalingsgevaar. De zorgen over het gedrag van de man, het gebrek aan medeleven én het gebrek aan zelfinzicht maken dat het herhalingsgevaar na zijn gevangenisstraf nog bestaat, in ieder geval niet tot een aanvaardbaar niveau teruggedrongen is. Daarom legt de rechtbank legt bij naast de celstraf ook een maatregel op die ziet op gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking.

Bedreiging niet bewezen

Het Openbaar Ministerie verdacht de man ook van het telefonisch bedreigen van zijn ex-vriendin. De rechtbank gaat hier niet in mee, omdat onvoldoende wettig en overtuigend bewijs in het dossier zit. De straf valt mede daardoor lager uit dan de door de officier van justitie geëiste 15 jaar.

Schadevergoeding

Tot slot moet de man ook een schadevergoeding betalen aan zijn ex-vriendin en aan de man die hij bedreigde. Het gaat hierbij om een bedrag van 5 duizend euro aan smartengeld voor de vrouw. De bedreigde man krijgt een bedrag van 1.500 euro aan smartengeld en daarnaast nog 758,28 euro voor materiële schade.