NIJMEGEN - De rechtbank veroordeelt een 42-jarige man uit Rotterdam tot een gevangenisstraf van 24 maanden. De man is schuldig bevonden aan medeplichtigheid aan achtereenvolgens het bereiden en vervaardigen van methamfetamine in een woning in Nijmegen, het treffen van voorbereidingshandelingen daartoe en het opzettelijk aanwezig hebben van 26 liter methamfetamineolie in die woning. Een 44-jarige man uit Nijmegen is door de rechtbank vrijgesproken van betrokkenheid bij de productie van deze synthetische drugs.


Tussen juni 2021 en februari 2022 functioneerde de woning in Nijmegen als drugslab. De Rotterdammer huurde deze woning en stelde de woning beschikbaar aan onbekend gebleven personen voor de productie van methamfetamine. De man maakte zich daarnaast schuldig aan 2 winkeldiefstallen die plaatsvonden bij de Media Markt in Arnhem en de Albert Heijn in Nijmegen.

Hogere straf dan eis

De rechtbank vindt een gevangenisstraf van 24 maanden passend. Deze straf valt hoger uit dan geëist door de officier van justitie, omdat de rechtbank oordeelt dat de geëiste 20 maanden onvoldoende recht doet aan de ernst van de feiten en niet in lijn is met straffen die in vergelijkbare zaken worden opgelegd.

Vrijspraak man uit Nijmegen

Een 44-jarige man uit Nijmegen werd verdacht van betrokkenheid bij het drugslab. Volgens de rechtbank blijkt niet uit het dossier dat hij in welke vorm dan ook hierbij betrokken zou zijn. De rechtbank spreekt hem daarom vrij van deze verdenking.