GROESBEEK - De rechtbank veroordeeld een 53-jarige man uit Groesbeek voor meerdere strafbare feiten. De man maakte zich onder andere schuldig aan betrokkenheid bij hennepkwekerijen en uitkeringsfraude.


In deze zaak maakten het Openbaar Ministerie en de verdediging procesafspraken. Dit betekent dat zij samen tot een afdoeningsvoorstel kwamen. Dat voorstel legden zij daarna voor aan de rechtbank.

De rechtbank legt een celstraf op van 120 dagen, waarvan 116 voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Ook wordt een geldbedrag van bijna 20 duizend euro verbeurd verklaard. Dit is conform het voorstel van het OM en de verdediging.

De man pleegde de strafbare feiten tussen 2014 en 2016. De rechtbank houdt bij de strafbepaling rekening met de persoonlijke omstandigheden van de man. Daarnaast gaat het om oude feiten en is de redelijke termijn fors overschreden. Tijdens de zitting bleek verder dat de man ongeneeslijk ziek is. De officier van justitie en de verdediging hebben procesafspraken gemaakt. De rechtbank kan zich in deze afspraken vinden.

Criminele winst

Ook over de ruim 2 ton die man met de gepleegde strafbare feiten heeft verdiend zijn procesafspraken gemaakt. Ook hier kan de rechtbank zich in vinden. De rechtbank stelt de betalingsverplichting vast op nihil in verband met de draagkracht en beperkte levensverwachting van de man.