NIJMEGEN - De rechtbank veroordeelt een 35-jarige man uit Nijmegen voor poging zware mishandeling in Nijmegen. De man wordt 2 jaar geplaatst in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD-maatregel).


Op 18 augustus 2023 kwam de man in botsing met een andere man, waarna hij meerdere keren met een glazen fles tegen het hoofd en de mond/kaak van het slachtoffer sloeg. De rechtbank oordeelt dat de man schuldig is aan een poging tot zware mishandeling.

Geen noodweer

Volgens zijn advocaat handelde de man uit noodweer. De man verklaarde dat hij midden in de nacht werd lastiggevallen door het slachtoffer. Volgens hem toonde het slachtoffer fysiek agressief gedrag en wilde hij drugs van hem hebben. Op enig moment tilde het slachtoffer zijn fiets op en probeerde deze richting de man te gooien. Daarom deelde de man 2 tikken met een fles uit.


De rechtbank stelt vast dat de lezing van de man over de gebeurtenissen die nacht niet worden ondersteund door andere stukken in het dossier. Verder verklaarde de man hierover wisselend.

De rechtbank oordeelt dat er geen sprake is van noodweer.

Eerder veroordeeld

De man maakte een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer. Het slachtoffer raakte gewond door de mishandeling. Bovendien veroorzaakt dergelijk geweld gevoelens van onrust en onveiligheid in de maatschappij. Dit neemt de rechtbank de man kwalijk. Uit het strafblad blijkt dat de Nijmegenaar al verschillende keren is veroordeeld voor vermogens- en geweldsdelicten. Dit heeft hem er kennelijk niet van weerhouden opnieuw een delict te plegen.

Gedragsverandering

Ondanks diverse pogingen vanuit de reclassering is het de man niet gelukt om gedragsverandering te bereiken. De reclassering schat het herhalingsgevaar in als hoog. Er worden geen mogelijkheden meer gezien om met interventies of toezicht de risico’s op herhaling te beperken of het gedrag te veranderen. De rechtbank legt daarom de ISD-maatregel op. Deze dwangmaatregel heeft als doel om het uitzichtloze patroon van vastzitten, vrijkomen en terugvallen – dat deze groep stelselmatige daders kenmerkt – te doorbreken.

Schadevergoeding

Tot slot moet de man een schadevergoeding aan het slachtoffer betalen. Het gaat hierbij om een bedrag van 800 euro aan smartengeld.