NIJMEGEN - De rechtbank legt een 23-jarige man - die woonde in Nijmegen - tbs met dwangverpleging op. De man maakte zich schuldig aan doodslag en vuurwapenbezit. De rechtbank oordeelt dat de man tijdens volledig ontoerekeningsvatbaar was tijdens het plegen van het misdrijf. Hierdoor ontslaat ze de man van alle rechtsvervolging en kan de rechtbank hem geen straf opleggen. Om de maatschappij te beschermen tegen de man legt de rechtbank de tbs-maatregel op.


De man schoot op 25 augustus 2021 in een appartementencomplex in Nijmegen 3 keer kort achter elkaar met een pistool op het hoofd en bovenlichaam van een huisgenoot. Het slachtoffer overleed direct aan zijn verwondingen. Het tragische overlijden van het slachtoffer had en heeft een grote en blijvende impact op zijn nabestaanden en vrienden. Het zorgt voor een groot verdriet en veel leed. Zij zullen allemaal de rest van hun leven geconfronteerd blijven met het gemis van hun geliefde en de wijze waarop hij hen is ontnomen.

Doodslag

De man verklaarde op zitting dat hij op die dag rond liep met een vuurwapen. Verder verklaarde hij dat hij zich kan herinneren dat hij die bewuste avond schoot. De man denkt te hebben geschoten op demonen in de vorm van zwarte of rode wolken.

De rechtbank stelt vast dat de man een vuurwapen had en daarmee het slachtoffer heeft doodgeschoten. Volgens de rechtbank is geen sprake van voorbedachte raad, omdat niet blijkt dat de man een plan had om het slachtoffer te doden. In tegendeel hij lijkt van zijn psychose te hebben gehandeld. Daarom is de man schuldig aan doodslag.

Volledig ontoerekeningsvatbaar

Uit de conclusies van de psychiater en psycholoog komt naar voren dat bij de man tijdens het plegen van het misdrijf sprake was van een psychische stoornis. Hierdoor was hij niet in staat om zijn eigen wil te bepalen. Volgens de deskundigen was de man volledig ontoerekeningsvatbaar tijdens het plegen van het misdrijf. De rechtbank neemt deze conclusie over en verklaart de man verminderd toerekeningsvatbaar en ontslaat de man van alle rechtsvervolging. Dit houdt in dat de rechtbank hem geen straf kan opleggen, omdat hem het misdrijf niet toegerekend kan worden.

Tbs met dwangverpleging

De rechtbank oordeelt dat aan de man tbs met dwangverpleging moet worden opgelegd. Daarbij houdt de rechtbank rekening met de aard en ernst van het misdrijf. Verder speelt de grote kans op herhaling een belangrijke rol. Er is een lange behandelduur noodzakelijk. Met het opleggen van de tbs-maatregel wordt de maatschappij beschermd.
Gelet op de ernst van het bewezen feit en het grote risico op een nieuwe ernstig geweldsdelict legt de rechtbank de tbs met onbeperkte duur op.

Vordering nabestaanden

Tot slot moet de man smartengeld voor nabestaanden van 17.500 euro betalen aan zowel de vader als moeder van het slachtoffer. Ook moet de man materiële schade betalen aan de vader van het slachtoffer van ruim 5.200 euro voor de kosten van de begrafenis en het leegruimen van de kamer van het slachtoffer.