NIJMEGEN - De rechtbank veroordeelt een 18-jarige man uit Arnhem tot een jeugddetentie van 99 dagen en een voorwaardelijke maatregel tot Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen (PIJ). De man maakte zich tijdens de Vierdaagsefeesten in Nijmegen in 2022 schuldig aan een poging tot doodslag.


De man en het slachtoffer kwamen elkaar tegen in de kroeg tijdens de Vierdaagsefeesten in Nijmegen in juli 2022. Er was al langer een conflict gaande tussen hen. Het slachtoffer wilde de man een boks geven, maar er ontstond een woordenwisseling. Daarop trok de man een mes en stak het slachtoffer in zijn buik. Het slachtoffer verkeerde in levensgevaar. Dankzij een spoedingreep in het ziekenhuis werden de gevolgen van de messteek niet nog veel groter. Tijdens de rechtszaak bekende de man het steken in de buik. Daarmee komt de rechtbank tot een bewezenverklaring van de poging tot doodslag.

Advies deskundigen

De deskundigen beschrijven dat de man op verstandelijk beperkt niveau functioneert en dat zijn beoordelingsvermogen daarom beperkt is. Hij kan de gevolgen van zijn handelen niet overzien en heeft pedagogische sturing nodig. De deskundigen adviseren daarom om het jeugdstrafrecht toe te passen en het feit in verminderde mate aan de man toe te rekenen. Vanwege de complexe problematiek van de man en zijn strafblad, is de kans op gewelddadig gedrag in de toekomst groot. Dit leidt ertoe dat een stevige maatregel nodig is met een langere duur en intensievere klinische behandelmogelijkheden, startend in een gesloten forensisch jeugdinstelling. Daarom adviseren de deskundigen om een voorwaardelijke PIJ-maatregel op te leggen, waarbij wordt toegewerkt naar een geschikte woonplek met voldoende begeleiding, ambulante behandeling en een zinvolle dagbesteding.

Rechtbank past jeugdstrafrecht toe

De inhoud van de rapportages en het strafblad van verdachte scheppen voor de rechtbank een zorgelijk beeld. Er is sprake van een jonge dader met complexe problematiek, die gemakkelijk overgaat tot geweld en waarbij het ontbreekt aan structuur en stabiliteit. De rechtbank neemt het advies van de deskundigen over en gaat uit van de verminderde toerekeningsvatbaarheid van de man. Ook past de rechtbank het jeugdstrafrecht toe. Het voorgaande, afgezet tegen de ernst van het feit, maakt dat de rechtbank een jeugddetentie oplegt van 99 dagen. De tijd die de man al in voorarrest zat, gaat daar van af. Dat betekent dat de man niet teruggaat naar de gevangenis.

Starten met behandeling

De rechtbank vindt het belangrijk dat de man zo snel mogelijk begint aan zijn behandeltraject. Naast de jeugddetentie volgt de rechtbank ook het advies op om aan de man een voorwaardelijke PIJ-maatregel op te leggen. Aan de voorwaardelijke maatregel worden de voorwaarden verbonden die de reclassering adviseert, zoals een klinische behandeling in een gesloten instelling en behandeling voor zijn middelenproblematiek. Daarna moet de man meewerken aan plaatsing in een instelling voor begeleid wonen. Ook legt de rechtbank een contactverbod met het slachtoffer op. Als de man niet meewerkt aan (1 van) deze voorwaarden, kan hij alsnog worden geplaatst in een inrichting voor jeugdigen.

Schadevergoeding

Tot slot moet de man in totaal een bedrag van 8 duizend euro schadevergoeding aan het slachtoffer betalen.