NIJMEGEN - In het politieonderzoek naar aanleiding van de zeven jongeren die op zaterdagochtend 10 april na inname van harddrugs naar het ziekenhuis moesten, zijn geen nieuwe gevallen naar voren gekomen.


Sinds het voorval is nauw samengewerkt met het Trimbos-Instituut om onderzoek te doen naar de pil die was ingenomen en of er vergelijkbare meldingen bekend waren. De politie richtte haar aandacht in het onderzoek op een eventuele strafrechtelijke component. In het kader daarvan zijn de betrokken jongeren gehoord en is samen met het Trimbos-Instituut gekeken of er vergelijkbare meldingen over deze pil binnen waren gekomen. Ook na 10 april is men hier scherp op geweest. Vanuit verslavingsorganisaties is onder coördinatie van het Trimbos-Instituut gewaarschuwd voor de bewuste pil.

Op basis van de informatie die nu bij de politie bekend is, is het lastig tot onmogelijk om bij de producent van de drugs uit te komen. Omdat er geen vergelijkbare zaken zijn geconstateerd en de jongeren het goed maken en korte tijd na hun opname in het ziekenhuis allen weer thuis waren, is in samenspraak met het Openbaar Ministerie besloten het onderzoek niet verder voort te zetten.

De politie raadt in algemeenheid het gebruik van harddrugs af vanwege de gezondheidsrisico’s die eraan verbonden zijn en de zware criminaliteit die er achter schuil gaat. De aanpak van harddrugs heeft dan ook lokaal, landelijk en internationaal de volle aandacht van de politie en haar ketenpartners in vele onderzoeken.