NIJMEGEN - De rechtbank veroordeelt een 21-jarige man uit Nijmegen tot een celstraf van 8 weken, waarvan 5 weken voorwaardelijk en een taakstraf van 60 uur voor een zware mishandeling, 2 mishandelingen, 2 vernielingen, de belediging van 2 politieagenten en verzet bij aanhouding.


Op 14 februari 2021 kwam de man naar de woning van een kennis. Hij duwde deze kennis, waardoor hij ten val kwam en een bult bij zijn linkeroog opliep.
Op 19 juni 2021 kreeg de man buiten het appartementencomplex waar hij woont ruzie met een buurtbewoner. Hij sloeg hem meerdere keren.
Op 5 oktober 2021 trapte de man tegen de deur van een medebewoner van het appartementencomplex. De deur werd hierbij vernield. Toen de politie ter plaatse kwam, schold de man de agenten uit. Hij verzette zich ook bij zijn aanhouding. In de politieauto vernielde hij een kist.
Op 30 januari 2022 was de man samen met zijn toenmalige vriendin op bezoek bij een vriend. Op een gegeven moment sloeg de vlam in de pan. De man kreeg ruzie met zijn vriendin. In het trappenhuis van het appartementencomplex ging de ruzie verder. De man sloeg zijn vriendin en duwde haar van een trap. Toen de politie ter plaatse kwam, zagen zij dat de vrouw tanden miste uit haar mond.

De strafbare feiten

De rechtbank oordeelt dat de man zich op 14 februari 2021 schuldig heeft gemaakt aan mishandeling door zijn kennis te duwen, waardoor deze ten val kwam. Ook op 19 juni 2021 maakte de man zich schuldig aan mishandeling door de buurtbewoner te slaan. Op 5 oktober 2021 maakte de man zich schuldig aan de vernieling van een deur en van een kist, en bovendien aan verzet bij aanhouding (wederspannigheid) en de belediging van 2 politieagenten. Op 30 januari 2022 maakte de man zich schuldig aan zware mishandeling. Zijn toenmalige vriendin liep ernstig letsel op in de vorm van meerdere missende tanden.

Verminderd toerekeningsvatbaar

De man is onderzocht door een psycholoog. De psycholoog concludeerde dat de man verminderd toerekeningsvatbaar was omdat hij lijdt aan meerdere stoornissen. De rechtbank is het met de psycholoog eens en oordeelt dus dat de feiten in verminderde mate aan de man kunnen worden toegerekend.

De straf

De man heeft 3 weken in voorlopige hechtenis gezeten. Sindsdien is hij onder voorwaarden vrijgelaten en wordt hij behandeld en begeleid. Het gaat nu beter met hem. De reclassering adviseert de behandeling en de begeleiding van de man voort te zetten. De rechtbank legt de man om die reden geen langere onvoorwaardelijke gevangenisstraf op dan de 3 weken die hij al heeft vastgezeten. Wel legt de rechtbank de man 5 weken voorwaardelijke gevangenisstraf extra op, zodat de man 3 jaar lang behandeld en begeleid kan worden. Als hij daar niet aan meewerkt, moet hij 5 weken de gevangenis in. Verder moet de man een taakstraf van 60 uur verrichten. De rechtbank legt dezelfde straf op als de officier van justitie heeft geëist.

Schadevergoeding

Tot slot oordeelt de rechtbank dat de man schadevergoeding moet betalen aan zijn voormalige vriendin (bijna 5 duizend euro), zijn kennis (250 euro), de buurtbewoner (600 euro) en de woningbouwvereniging (voor de voordeur, bijna 400 euro).