NIJMEGEN - De rechtbank vindt bewezen dat een 29-jarige man uit Nijmegen schuldig is aan poging tot doodslag. De rechtbank ontslaat de man van alle rechtsvervolging, omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was tijdens zijn daad. Daarom is de man niet strafbaar.

In augustus 2021 in Nijmegen greep de man een medewerkster van de crisisdienst van Pro Persona onverwachts van achteren in een nekklem. De vrouw kreeg hierdoor steeds minder lucht en vocht voor haar leven. Door ingrijpen van een vriend van de man verslapte zijn greep, waardoor het slachtoffer zichzelf uit de nekklem kon bevrijden. De vrouw was voor het incident op huisbezoek bij de man. Vanwege zijn psychische toestand besloot ze dat de man opgenomen moest worden.


Volledig ontoerekeningsvatbaar

Uit de rapporten die over de man zijn opgemaakt volgt dat de man manisch en psychotisch was. Volgens de deskundige vloeit het handelen van de man direct voort uit de manie en zijn psychotische waanideeën over duivels en de dood. De rechtbank neemt het advies van deskundigen over en verklaart de man volledig ontoerekeningsvatbaar. Om die reden oordeelt de rechtbank dat de man niet strafbaar is en ontslaat hem van alle rechtsvervolging. Dit betekent dat aan de man geen straf kan worden opgelegd, maar slechts een maatregel.


Behandeling

De man is na het incident door de civiele rechter klinisch opgenomen via een Wvggz-zorgmachtiging. Deze machtiging loopt tot maart 2023. De man volgt inmiddels een ambulante behandeling. Volgens deskundigen zijn de huidige behandelingen passend en effectief en zijn interventies binnen een forensisch kader niet noodzakelijk. De rechtbank volgt het advies van de deskundigen en legt aan de man geen maatregel op.

Schadevergoeding

Het slachtoffer liep lichamelijk letsel op door het handelen van de man. De man moet daarom 3.000 euro schadevergoeding (smartengeld) betalen aan het slachtoffer.