LENT - “Wereldwijd worden meer dan vijf vrouwen en meiden vermoord. Niet per week of per dag, maar per uur.” De officier van justitie eiste vanmiddag in de rechtbank in Zutphen 15 jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest, in combinatie met gedragbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel tegen de 23-jarige verdachte die op 13 september vorig jaar een einde probeerde te maken aan het leven van zijn 18-jarige ex-vriendin. Hij probeerde dat ten overstaan van haar twee jongere zusjes, vriendinnen en heel veel omstanders. “Het is een daad van femicide. Een vrouw ombrengen omdat ze vrouw is. Het slachtoffer ging tegen de norm van verdachte in door de relatie te verbreken. Verdachte raakte de controle over haar kwijt en pikte dat niet. Hij wilde haar doden".


Op de bewuste dag vertrok de verdachte met een geladen wapen per trein uit Hoorn. In Lent, op een druk fietspad, opende hij het vuur op de jonge vrouw. De officier van justitie: “Dankzij pure heldendaden van drie van de omstanders én een flinke hoeveelheid geluk, overleefde de vrouw de poging tot moord.”

Een man met een racefiets ging voor het vermeende slachtoffer staan en liet haar achter zijn rug schuilen. De man moest dat met een kogel in zijn arm bekopen. “Maar wat zijn we hem dankbaar voor wat hij heeft gedaan.” Een andere getuige, een vrouw die haar hond uitliet op dat moment, gooide een fiets naar verdachte en riep hem toe dat hij moet “oprotten”. Daarop vluchtte de verdachte weg. Een militair die in de buurt was trad doortastend op door verdachte de hele tijd op zijn fiets te achtervolgen en daarbij constant de locatie van verdachte door te geven. Hij gaf niet op, ook niet toen de verdachte hem bedreigde. Door zijn optreden kon de verdachte en half uur na de schietpartij wordt opgepakt. Deze zwarte dag heeft volgens de officier dan ook een lichtpunt: “Dat we zagen dat burgers in staat zijn een ander te beschermen en in te grijpen als een ander in nood is, ook als dit met gevaar voor eigen leven is.”

De verdachte heeft bekend dat hij heeft geschoten, maar ontkent dat hij de vrouw van het leven wilde beroven. Echter, het feit dat hij meerdere malen bleef schieten, dat hij het wapen een maand voor de schietpartij kocht, dat hij met een geladen wapen in de trein stapte én de vele verklaringen van getuigen, zijn voor het OM overtuigend bewijs van opzet en voorbedachte rade. “Dat hier sprake was van een poging tot moord lijdt geen twijfel. Deze daad had voor het slachtoffer en ook voor de aanwezige getuigen heel anders kunnen aflopen.” Verdachte erkende bovendien dat hij na het beëindigen van de relatie heeft gezegd ‘ik zal niet rusten, voordat ik je onder de graszoden heb gelegd’. In de periode tussen het beëindigen van de relatie en het schietincident, heeft hij de jonge vrouw meerdere malen bedreigd met de dood.

Naast bedreigingen en poging tot moord op zijn ex-vriendin, wordt de verdachte poging tot doodslag op een getuige en bedreiging van een andere getuige ten laste gelegd.

Tenslotte staat nog verboden wapen- en munitiebezit op de tenlastelegging.

De verdachte, die mogelijk getraumatiseerd was door zijn complexe levensloop, - hij vluchtte op 15-jarige leeftijd naar Nederland - en de potentieel traumatiserende gebeurtenissen binnen het gezin, wilde niet meewerken aan een onderzoek naar zijn geestelijke gesteldheid. Het OM stelt dat de maatschappij tegen verdachte moet worden beschermd: “Ik heb geworsteld met de vraag of ik uw rechtbank moest verzoeken tbs op te leggen”, sprak de officier. ”Het is verdachte gegund om aan zichzelf te werken. Zonder vaststelling van een psychische stoornis of gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens is oplegging van tbs echter niet mogelijk”.

Nu volgens het OM geen tbs kan volgen moet, de maatschappij op een andere manier beschermd worden tegen verdachte. Met een hoge gevangenisstraf wordt ook het signaal afgegeven dat dit soort zaken, waarbij door mannelijke daders buitensporig geweld wordt uitgeoefend tegen vrouwen, volstrekt onacceptabel is.”