MILLINGEN AAN DE RIJN - De politie valt op woensdagavond 1 februari 2023 in het buitengebied van Millingen aan de Rijn na een tip een verhuurde schuur op een boerenerf binnen. In de ruimte, die voorheen dienst deed als koeienstal, treft de politie een drugslab aan, ingericht en bedoeld voor grootschalige productie van amfetamine: er staat een gebruikte reactieketel met een inhoud van ongeveer 1100 liter, als ook een destillatie-opstelling. In en buiten het lab -waaronder in een paardentrailer– worden grote hoeveelheden chemicaliën gevonden. Het Openbaar Ministerie eist vandaag gevangenisstraffen tegen drie verdachten voor het voorbereiden van de productie en het vervaardigen van de verslavende drugs amfetamine.

Twee verdachten, een 58-jarige man uit Apeldoorn en een 42-jarige man uit Arnhem, zijn op de dag van inval bij het lab gezien, waarna ze vertrokken zijn en vijf kilometer verderop worden aangehouden. In hun bestelbus liggen onder meer een RVS koeler die past op de ketel in het lab, een gasmasker, een aansluiting voor een slang en handschoenen.

Het OM gaat ervanuit dat het drugslab eind 2022 is opgezet. Daarop zijn het de Arnhemmer en Apeldoorner die meermalen en op aaneengesloten dagen de productie draaiende hebben gehouden. In totaal acht het OM bijna twintig bezoeken in vier weken tijd bewezen. Tegen de Apeldoorner eiste de officier van justitie vandaag voor de rechtbank in Arnhem een gevangenisstraf van 4,5 jaar; hij is meermalen voor ernstige feiten veroordeeld tot onvoorwaardelijke gevangenisstraffen. Ten tijde van deze gepleegde feiten liep hij bovendien in een proeftijd van een veroordeling.

Tegen de Arnhemmer eist het OM ook 4,5 jaar gevangenisstraf. Het OM wil dat deze twee verdachten het geld dat ze met de criminele activiteiten verdiend hebben, terug betalen. Het gaat om 306.694,24 euro voor beide verdachten. Ook moeten ze opdraaien voor de kosten van het ruimen van het drugslab, wat neerkomt op ruim 15.000 euro per persoon.

Aanvullend onderzoek leidt in juni tot de aanhouding van een 52-jarige man uit Amsterdam. Van alle verdachten zijn DNA-sporen aangetroffen op meerdere goederen in het lab en op relevante goederen buiten het lab. Voor de Amsterdammer vordert het OM vrijspraak voor het produceren van drugs, omdat er niet voldoende aanwijzingen en bewijs voor dat feit naar boven zijn gekomen. Hij wordt wel verdacht van het plegen van handelingen ten aanzien van het voorbereiden van de amfetamineproductie. De officier van justitie eist een gevangenisstraf van 2 jaar en 4 maanden tegen deze verdachte voor zijn rol en hij moet een wederrechtelijk verkregen voordeel van 10.000 euro betalen als het aan het OM ligt.

De officier van justitie tijdens de motivering van de strafeis: “Verdachten hebben met hun handelen deze ernstige vorm van criminaliteit, de productie in harddrugs, in stand gehouden en bevorderd. De productie van synthetische drugs heeft een ontwrichtende en ondermijnende werking op de maatschappij. Amfetamine is gevaarlijk voor de volksgezondheid en zeer verslavend. Dat een verslaving aan deze drugs bij gebruikers tot criminaliteit leidt, zien we maar al te vaak in deze rechtszaal.”

De productie van harddrugs gaat gepaard met allerlei andere vormen van ernstige criminaliteit zoals het plegen van geweldsfeiten en het witwassen van grote sommen geld. Het OM: “Verder kan de productie van harddrugs ernstig gevaar voor de omgeving opleveren, zoals brand- en ontploffingsgevaar en, bij dumping van afval en gevaarlijke chemicaliën, gevaar voor het milieu.”