NIJMEGEN - Op woensdag 23 februari is door de gemeente Nijmegen, met ondersteuning van politie, een zelfopslaglocatie aan de Hogelandseweg gecontroleerd. De controle leidde onder andere tot de vondst van ruim 24 kilo henneptoppen met een straatwaarde van ruim €99.000,-.

De gemeente controleert met haar partners vaker dit soort locaties. Garageboxen en zelfopslaglocaties zijn kwetsbaar voor het (ongewild) faciliteren van criminele activiteiten. De locaties bieden voor criminelen een ogenschijnlijk veilige en anonieme mogelijkheid om hun activiteiten te ontplooien. Denk hierbij aan opslag en productie van drugs of opslag van gestolen goederen en/of wapens.

De controle van woensdag heeft geleid tot de vondst van ruim 24 kilo henneptoppen die opgeslagen lagen in een zelfopslagunit. De straatwaarde van deze henneptoppen is ruim € 99.000. Daarnaast zijn er in een tweede unit attributen voor de hennepkweek aangetroffen. De politie stelt na de vondst van de hennep een vervolgonderzoek in. De gemeente onderzoekt welke bestuurlijke maatregelen er mogelijk en proportioneel zijn.

Opslaglocaties zijn regelmatig anders in gebruik dan waarvoor ze bedoeld zijn. Om dit tegen te gaan voert de gemeente samen met partners regelmatig integrale controles uit. Zo treden overheden samen op tegen georganiseerde criminaliteit en ondersteunen ze eigenaren en verhuurders bij het versterken van hun weerbaarheid. Het is belangrijk dat verhuurders weten wat zij kunnen doen en hoe zij vermoedens van misstanden kunnen melden. Zo kunnen we gezamenlijk zorgen dat de opslaglocaties veilig blijven en dat we kunnen optreden wanneer daar aanleiding toe is.

Burgemeester Bruls onderstreept dit: “Deze vondst laat maar weer eens zien dat we, zeker op dit soort kwetsbare locaties, de aandacht niet mogen laten verslappen. Voor criminaliteit willen wij in Nijmegen geen plaats bieden. We gaan ons beleid om op dit soort plaatsen te controleren dan ook zeker voortzetten”.