BEUNINGEN - De rechtbank veroordeelt 6 mannen tot celstraffen variërend van 5 tot 30 jaar voor hun betrokkenheid bij een moord in Beuningen in juli 2020. 2 van deze mannen zijn volgens de rechtbank ook betrokken bij de beschieting van een chalet in Tienhoven in juni 2020. 2 andere mannen worden veroordeeld tot een celstraf van 12 jaar voor hun betrokkenheid bij de beschieting van dit chalet. De hoofdverdachte, aan wie een gevangenisstraf van 30 jaar wordt opgelegd, was ook betrokken bij de voorbereiding van een moord in Amsterdam begin 2021.


Moord in Beuningen

In de ochtend van 6 juli 2020 werd in Beuningen een man door vuurwapengeweld om het leven gebracht. 2 schutters - die uit een bestelbus kwamen – namen hem onder vuur. De man overleed in de ambulance. Het slachtoffer bleek niet het beoogde doelwit. Er is sprake van een zogenaamde 'vergismoord'. Een onschuldige burger werd het slachtoffer.

Poging tot moord in Tienhoven

In de nacht van 4 juni 2020 werd in Tienhoven een chalet beschoten met een automatisch vuurwapen. De reden voor deze beschieting was de diefstal van een partij drugs, vermoedelijk cocaïne. Achteraf bleek het verkeerde chalet te zijn beschoten en werd een onschuldig gezin slachtoffer, waarbij een kogel de vader van het gezin in zijn schouder raakte.

Voorbereidingen tot moord in Amsterdam

De politie hield op 28 januari 2021 2 mannen aan in Amsterdam na een achtervolging. De mannen reden in een bestelbusje met daarin onder meer wapens en munitie en troffen voorbereidingen voor een moord. Het duo is daarvoor eerder dit jaar door de rechtbank Amsterdam veroordeeld. Uit versleutelde berichten in het dossier van deze Gelderse strafzaak bleek dat de 29-jarige hoofdverdachte in dit onderzoek ook de geplande moord in Amsterdam aanstuurde.

Versleutelde communicatie bruikbaar voor bewijs

In al deze zaken spelen SkyECC- en (in mindere mate) EncroChat-communicatie een belangrijke rol. De meeste mannen beschikten over speciale versleutelde telefoons van deze aanbieders waarmee zij dachten veilig en anoniem berichten te kunnen versturen. Later zijn veel van deze gesprekken door de politie gekraakt en teruggehaald. In de gesprekken spraken de mannen uitgebreid over de moord(poging). Volgens verschillende advocaten konden deze gesprekken niet als bewijsmiddel dienen. Zij stelden dat de wijze van onderschepping van deze berichten en de manier waarop het Openbaar Ministerie de rechtbank en de advocaten hierover informeerde onrechtmatig was. De rechtbank verwerpt de verweren en oordeelt dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en deze communicatie wel voor het bewijs kan worden gebruikt.

Verschillende rollen

Uit deze versleutelde gesprekken kwam naar voren dat de 29-jarige hoofdverdachte uit Amsterdam de moord in Beuningen aanstuurde. Dit deed hij op afstand door gebruik te maken van een telefoon waarmee hij versleutelde berichten kon versturen. Een 33-jarige man uit Amsterdam, de broer van de hoofdverdachte, hield zich volgens de rechtbank ook bezig met het organiseren van de moord. Dat deed hij vooral in de voorbereidende fase, maar hij had hierin wel een belangrijke aansturende rol.

Een 22-jarige man uit Amsterdam fungeerde volgens de rechtbank als 'spotter'. Hij was op de plaats delict de oren en ogen van de hoofdverdachte. Een 32-jarige man uit Amsterdam en een 22-jarige man uit Amsterdam waren als schutter en/of als bestuurder van de bestelbus betrokken bij de moord in Beuningen. Een 31-jarige man uit Amsterdam stelde 2 dagen voor de moord zijn auto beschikbaar en reed daarmee samen met 2 anderen in Beuningen rond voor een voorverkenning.

De 29-jarige hoofdverdachte en de 22-jarige man die in Beuningen als spotter fungeerde hadden beiden ook een grote rol bij de poging tot moord in Tienhoven. Een 43-jarige man uit Woerden wees het chalet aan dat beschoten moest worden en hield zich druk bezig met het achterhalen van informatie over de vermoedelijke dief. Een 38-jarige man zonder bekend adres in Nederland gaf via zijn versleutelde berichten opdrachten aan de 29-jarige hoofdverdachte en was zo betrokken was bij het organiseren van de aanslag.

De straffen

Bij de hoogte van de straffen weegt de rechtbank zwaar mee dat het de mannen alleen om geld lijkt te doen. Uit de communicatie bleek dat de mannen onverschrokken en meedogenloos te werk gingen. De 29-jarige man bood zich aan als moordmakelaar en zond anderen op pad om de klus uit te voeren. De manier van werken toont op geen enkele wijze respect voor andermans leven.

De rechtbank veroordeelt de 29-jarige hoofdverdachte uit Amsterdam voor het medeplegen van de moord in Beuningen, het medeplegen van de poging tot moord in Tienhoven en het medeplegen van de voorbereiding van een moord in Amsterdam tot 30 jaar celstraf. Dat is de hoogste mogelijke tijdelijke gevangenisstraf. De officier van justitie had een levenslange celstraf geëist, maar de rechtbank vindt de stap naar een levenslange gevangenisstraf te groot.

De rechtbank veroordeelt een 22-jarige man uit Amsterdam voor het medeplegen van de moord in Beuningen en medeplichtigheid aan de poging tot moord in Tienhoven tot een celstraf van 26 jaar. De officier van justitie eiste een celstraf van 28 jaar, maar de rechtbank hanteert voor de vergismoord een lager uitgangspunt (20 jaar) dan de officier van justitie (22 jaar).

De rechtbank veroordeelt een 32-jarige man uit Amsterdam voor het medeplegen van de moord in Beuningen tot een celstraf van 20 jaar. Bij de 32-jarige man had de officier van justitie een celstraf van 28 jaar geëist, maar omdat de rechtbank hem vrijspreekt van betrokkenheid bij de poging tot moord in Tienhoven krijgt hij een lagere straf.

De rechtbank veroordeelt de 33-jarige broer van de hoofdverdachte uit Amsterdam en een 22-jarige man uit Amsterdam voor het medeplegen van de moord in Beuningen tot een celstraf van 20 jaar. De officier van justitie eiste een celstraf van 22 jaar.

De rechtbank veroordeelt een 31-jarige man uit Amsterdam voor medeplichtigheid aan de moord in Beuningen tot een celstraf van 5 jaar. De officier van justitie eiste een celstraf van 9 jaar, maar de rechtbank vindt dat bij de beperktere rol van de man een lagere straf past.

De rechtbank veroordeelt een 38-jarige man zonder vaste woon/verblijfplaats en een 43-jarige man uit Woerden tot een celstraf van 12 jaar voor het medeplegen van de poging tot moord in Tienhoven. Omdat de rechtbank uitgaat van een hoger strafmaximum voor de 43-jarige man dan de officier van justitie, is de straf hoger dan de celstraf van 9 jaar die de officier van justitie eiste.

Schadevergoeding

Tot slot moeten alle mannen ruim 340.000 euro aan 6 nabestaanden van het slachtoffer van de moord in Beuningen betalen. En bijna 40.000 euro aan het gezin van het beschoten chalet in Tienhoven.