NIJMEGEN - Burgemeester Bruls reikte op dinsdagochtend 26 april 2022 ter gelegenheid van Koningsdag 9 Koninklijke onderscheidingen uit. Twee onderscheidingen zijn bij RadboudUMC/Radboud Universiteit uitgereikt. Eén Nijmegenaar werd door de burgemeester telefonisch op de hoogte gebracht en ontvangt de onderscheiding wanneer hij terug is uit het buitenland.

Uitreikingen dinsdag 26 april

Gerard (G.J.J.) Bal (78) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Bal is een onderwijsman in hart en nieren. In 1963 startte hij zijn carrière als leerkracht in Den Helder. In 1977 kwam de heer Bal in Nijmegen en begon hij als directeur op basisschool De Luithorst in nieuwbouwwijk Lindenholt. De heer Bal is vanaf de jaren 80 tot de dag van vandaag zeer actief in diverse vrijwillige onbezoldigde bestuursfuncties waaronder de Schooladvies- en begeleidingsdienst Nijmegen, Onderwijs Service Groep, Katholieke Schoolraad Zuidelijk Gelderland, Stichting tot Steun Rosascholen, het JanWeustenFonds, onbezoldigd penningmeester van de Stichting Actie Democratisch Burgerschap (sinds 2015) en bestuurslid van de Stichting Lindenholt Maakt Geschiedenis.

Drs. Piet (P.J.M.) Biemans (76) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Biemans werkte als docent statistiek en methoden van onderzoek bij de Radboud Universiteit Nijmegen en is in 2006 met pensioen gegaan. Van 1988 tot 1993 heeft de heer Biemans vanuit zijn rol als bestuursvoorzitter van het rooms-katholiek Kort MBO een prominente rol gespeeld in het fusieproces van het MBO in Nijmegen. Vanaf 2007 tot vandaag de dag is de heer Biemans vrijwilliger bij de Personeelsvereniging Radboud van het Radboud UMC. Maar ook het Rode Kruis, waar hij sinds 2009 als vrijwilliger inzetbaar is en al meer dan 1.000 uren als vrijwilliger achter zijn naam heeft staan, kan nog steeds op zijn inzet rekenen bij lokale evenementen. Tijdens de coronapandemie heeft de heer Biemans, namens het Rode Kruis, zijn bijdrage geleverd aan het bron- en contactonderzoek van de GGD om de verspreiding van het coronavirus helpen tegen te gaan.

Yvonne (Y.M.M.) Demouge-Janssen (71) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Demouge-Janssen heeft zich ruim 20 jaar belangeloos ingezet om geld op te halen voor goede doelen. Mevrouw Demouge richtte in 2005 mede het team Running Nijmegen op en was tot 2020 voorzitter van het team. Dit team neemt, met wisselende samenstelling, deel aan de Roparun. De Roparun is een estafetteloop die van Rotterdam naar Parijs gaat. Mevrouw Demouge-Janssen was niet alleen een trouwe deelnemer aan deze estafetteloop, bovendien was ze organisator van tal van activiteiten voor het goede doel. Mevrouw Demouge onderhield contact met organisaties die in aanmerking kwamen voor opbrengsten uit de Roparun en verwierf fondsen door het opstellen van aanvragen. Mevrouw Demouge heeft drie keer de Mont Ventoux beklommen en organiseerde de Miniroparun in Nijmegen. De sponsorgelden zijn ingezet voor diverse projecten van o.a. Hospice Bethlehem in Nijmegen, Mariken inloophuis, het Ronald McDonaldhuis in Nijmegen, de kinderoncologieafdeling van het RadboudUMC, De Liedjesfabriek en Kindergasthuis De Boeg.

Prof. dr. Guillén (G.S.E.) Fernández Reumann (57) - Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

De heer Fernández (geboren in Bonn) is sinds 2002 in dienst van het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen, aanvankelijk als wetenschappelijk onderzoeker en sinds 2006 als hoogleraar cognitieve neurowetenschappen. Sinds 2010 is hij tevens directeur van het Donders Instituut voor Brein, Cognitie en Gedrag en hoofd van de afdeling cognitieve neurowetenschappen. Zijn onderzoek omvat twee onderwerpen: het effect van stress op het menselijke brein en de werking van het menselijk geheugen. De heer Fernández heeft ruim 300 wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan en met ongeveer 18.000 citaten is hij een van de meest geciteerde wetenschappers op het gebied van menselijke cognitie in de wereld. De heer Fernández ontving met meer dan 40 beurzen ongeveer € 16,2 miljoen en is wereldleider in zijn vakgebied. Tevens is hij in hoge mate verantwoordelijk voor de grote internationale reputatie van het Donders Instituut. Behalve als onderzoeker wordt hij geprezen om zijn rol als mentor en directeur, zo heeft hij meer dan 30 promovendi en postdocs succesvol begeleid. Hij was betrokken bij ruim 50 commissies, symposia of tijdschriften, zoals evaluatiecommissies van andere Nederlandse en Duitse universiteiten en van de Duitse gezondheidszorg. Recentelijk is de heer Fernández toegetreden tot een Covid onderzoekscoördinatieteam en hij geeft geregeld gastlessen op middelbare scholen in Duitsland.

Piet (P.G.) van der Heide (74) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van der Heide is al jarenlang een actief betrokken lid van de Protestantse Gemeente Nijmegen in de stadsdelen Lindenholt en Dukenburg. Hij verricht allerlei werkzaamheden voor de kerkgemeenschap. Vanaf 1980 was hij betrokken bij de opbouw van de protestantse kerk in het nieuwe stadsdeel Lindenholt. Vele uren per week was hij hiermee bezig. Hij combineerde dit met zijn werk als groeps(bege)leider op het Kinderdorp Neerbosch (onderdeel van de van ’t Lindenhoutstichting) waar hij 27 jaar gewerkt heeft. Hij was vele jaren lid van de Commissie Geestelijke Verzorging van het ‘Kinderdorp Neerbosch’. De heer Van der Heide maakte jarenlang deel uit van de wijkkerkenraad van de protestantse wijkgemeente Lindenholt. Hij was actief als scriba (secretaris), als pastoraal ouderling en ook enige malen als voorganger. Hij legde bezoeken af aan mensen die nagenoeg geen contact meer hadden met andere leden van de kerkgemeenschap. Zijn bezoekwerk en zijn luisterend oor brachten en brengen dat contact deels weer terug. Het werk dat hij voor de oudere gemeenteleden binnen zijn werkgebied verricht, is van grote waarde.

Marlies (M.E.) van den Ing (69) - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van den Ing heeft ruim 50 jaar gewerkt bij het Radboud UMC. Ze begon haar carrière als secretaresse van prof. dr. Prick in 1971. Doordat zij zich bleef ontwikkelen eindigde ze haar loopbaan bij het Radboud als procescoördinator design en innovatie bij het projectbureau bouwzaken. Zij was voorzitter van de projectgroep geïntegreerde polikliniek neurologie/neurochirurgie/-geriatrie waar zij een nieuwe werkwijze voor patiënten én een programma van eisen ontwikkelde voor de verbouwing. Zij werd bouwbegeleider en heeft bijgedragen aan de verbouw en nieuwbouw van diverse poli’s en was betrokken bij de inrichting van het mortuarium. Na haar pensionering is mevrouw Van den Ing gevraagd aan te blijven om zo haar kennis te delen. Mevrouw Van den Ing heeft van 1990 tot 2008 deel uitgemaakt van amateurcabaretgroep het Nimweegs Soap Theater (NST). Ze zorgde samen met haar medespelers voor diverse shows. Daarnaast heeft ze op vrijwillige basis veel optredens verzorgd in wijkcentra, zorginstellingen, bij afscheidsbijeenkomsten en tijdens carnavalsactiviteiten. Ze vermaakte het publiek met haar Nijmeegse tongval en vele zelfbedachte typetjes passeerden door de jaren heen de revue. Mevrouw Van den Ing presenteerde ‘Uit met Mariken’ bij de lokale zender TV Nijmegen en was co-presentator bij radioprogramma ‘Kom d’r uut’. Mevrouw Van den Ing was lid van het bewonerscomité De Geerkamp en was één van de beheerders van facebookpagina Hammes Hees.

Hans (H.H.) Knoop (83) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Knoop is tot aan zijn pensionering werkzaam geweest bij firma Van Wijk en Boerma als lasser in de leidingbouw. Deze ervaring heeft de heer Knoop meegebracht toen hij na zijn pensioen in 1996 als vrijwilliger aan de slag ging bij Stichting Baet en Borgh die o.a. het Stoomgemaal De Tuut in Appeltern onder haar hoede heeft. Het Stoomgemaal lag al 25 jaar stil en de heer Knoop, een echte vakman, heeft 10 jaar lang alle leidingnetten van stoom en water hersteld. Dit herstelwerk gebeurde met alle specifieke details die door oude bouwtekeningen van de situatie van de bouw in 1917 aanwezig waren.
Na een uitvoerige restauratie van de gehele installatie heeft hij het gemaal mede in bedrijf gesteld. Aansluitend ging hij aan de slag in het bezoekerscentrum, zorgde als gids voor vele groepen, schilderde het binnen- en buitenwerk en hij bedient de smederij. Hij geeft aan kinderen uitleg hoe je met heet gestookt ijzer, uit het smidsvuur, kunt werken en dit kunt bewerken. De kennis en inzet van de heer Knoop is van groot belang geweest bij de ontwikkeling van het stoomgemaal De Tuut. Het is bewonderenswaardig dat de heer Knoop op zijn leeftijd, 83 jaar, nog steeds als gids, al is het op een 'lager pitje', bij het Stoomgemaal De Tuut betrokken is.

Prof. dr. Gerard (G.J.M.) Martens (67) - Officier in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Martens was van 1993 tot 2020 hoogleraar Moleculaire Dierfysiologie aan de Radboud Universiteit. Zijn moleculair-neurobiologisch onderzoek was gericht op het onderzoeken van cel- en diermodellen voor neurobiologische regulatieprocessen en hersenziekten. De heer Martens is een excellent onderzoeker naar de oorzaken voor onder meer de ziekte van Alzheimer door de toepassing van nieuwe originele technieken die hersendegeneratie veroorzaken. Zijn grensverleggend onderzoek brengt geneesmiddelen ter bestrijding van deze ziekte aanzienlijk dichterbij. Het werk van de heer Martens is internationaal toonaangevend, naast de 12 patenten die op zijn naam staan, zijn er ruim 220 publicaties in toonaangevende internationale wetenschappelijke tijdschriften verschenen. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in het ontwikkelen en geven van onderwijs binnen de opleiding Medische biologie en hij heeft dertig promovendi begeleid. Hij bekleedde vele commissie- en adviesfuncties, zowel nationaal als internationaal. Ook nu nog, na zijn emiraat in november 2020, is de heer Martens zeer actief betrokken. Hij is één van de drijvende krachten achter de realisatie van het interdisciplinaire onderzoekscentrum Steenenburg in ‘s Hertogenbosch, dat zich toelegt op onderzoek naar en behandeling van de ziekte Multiple Sclerose.

Mr. François (F.H.P.) van Schaik (56) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Schaik is notaris in Bemmel. Verenigingen en stichtingen met een maatschappelijk en/of sociaal culturele doelstelling mogen gratis gebruik maken van de diensten van de heer Van Schaik. Daarnaast is de heer Van Schaik ook als vrijwilliger betrokken bij tal van activiteiten. Voor Ondernemersvereniging Veron (Verenigde ondernemers Betuwe) was hij vanaf 2002 eerst actief als penningmeester en secretaris, en later was hij redacteur van (inmiddels opgeheven verenigingsblad) VeronGelezen. Momenteel is hij beleidsadviseur en verzorgt de externe contacten met vakbonden, gemeente, provincie en de Kamer van Koophandel.

De heer Van Schaik was bestuursvoorzitter bij cultureel centrum De Kinkel (Bemmel) tijdens een zeer hectische periode. Dit kwam onder meer door een dreigende liquidatie van het cultureel centrum. Betrokkene stak hier erg veel tijd in en door zijn daadkrachtige leiding is het centrum er weer bovenop gekomen. Daarnaast is hij medeoprichter en bestuurslid van Stichting Oostbetuwse Uitdaging. Deze stichting koppelt bedrijven en/of instellingen aan elkaar die met gesloten beurzen diensten uitruilen. Hij is tot de dag van vandaag vrijwilliger bij het project Betuwe On Stage en neemt deel aan het beroepenfeest, dit ter promotie van het beroep als notaris. De heer Van Schaik is tot op heden bestuurslid van ondernemersvereniging Beleef Bemmel, hierin adviseert hij het bestuur over uiteenlopende zaken en ondersteunt hij bij de opzet van het centrummanagement Lingewaard (Uitreiking heeft plaatsgevonden in gemeente Lingewaard).

Jeroen (J.P.J.M.) Smits (67) - Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Prof. dr. Smits is sinds 2002 verbonden aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit. In 2019 is hij benoemd tot hoogleraar Comparative Economic and Human Development. De heer Smits heeft een exceptionele bijdrage geleverd aan wetenschappelijk (demografisch) onderzoek naar ontwikkelingslanden. Hij is de initiator en ontwikkelaar van het Global Data Lab (GDL). In de afgelopen jaren heeft hij in samenwerking met andere onderzoekers financiering gerealiseerd en onderzoek verricht naar zeer uiteenlopende thema’s. De heer Smits heeft een systeem ontwikkeld waarmee het mogelijk is de gegevens met elkaar te combineren. Dit is van onschatbare waarde voor onderzoekers, overheden en internationale organisaties om ontwikkelingen in ontwikkelingslanden te volgen. Het GDL-bestand bevat inmiddels gegevens over ruim 30 miljoen personen in ruim 130 landen met een laag tot middelgroot inkomen. In 2015 heeft de heer Smits de GDL Area Database ontwikkeld en heeft hij in hetzelfde jaar de GDL International Wealth Index ontwikkeld, de eerste vergelijkbare graadmeter voor het welstandsniveau van huishoudens in ontwikkelingslanden. Het GDL wordt geraadpleegd en ingezet door tal van wetenschappers, bestuurders en beleidsmakers in binnen- en buitenland en door organisaties als de OECD (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en de Verenigde Naties. Op grond van zijn onderzoeken en verzamelde datasets schreef hij ruim 100 publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften. Hij ontving dertien wetenschappelijke beurzen voor zijn onderzoek en tenslotte begeleidde hij, al voor hij hoogleraar was, elf promovendi. Hij kreeg hiervoor bij hoge uitzondering het ‘ius promovendi’ toegekend door de Radboud Universiteit. Decorandus is telefonisch op de hoogte gesteld i.v.m. verblijf in het buitenland en krijgt de onderscheiding later uitgereikt.

Maartje (M.C.) Theunis-Schuller (61) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Theunis-Schuller is ruim 30 jaar als vrijwilliger in Nijmegen actief. Zij startte in 1988 bij de Hervormde/Gereformeerde Kerk in Lindenholt. Ze was kerkenraadslid en diaken en nam deel aan het oecumenisch overleg voor wijkgemeente Lindenholt met de Agnesparochie. Ook is zij sinds 1988 vrijwilliger bij de protestantse kerk in Nijmegen. Hier was zij o.a. lid van de voorbereidingsgroep Dienst in de Stevenskerk met kinderen, lid van de commissie jeugd en jongeren, lid van de klankbordgroep vrijwilligerswerk en mantelzorg, lid van de taakgroep vorming en toerusting en was zij eveneens diaken. In coronatijd maakte ze deel uit van het Coronaberaad, de protocolcommissie en was mede initiator van en gastvrouw bij het wekelijks ontmoetingsmoment in de Ontmoetingskerk. Twaalf jaar was zij voorzitter van de Bethelkerk en maakte zij deel uit van het bestuur van de Hervormd/Gereformeerde Vrouwendienst Nijmegen. Een groep van 100 vrouwen die op bezoek gingen bij zieken, ouderen maar ook ouders met een pasgeborene. Ze organiseerde diverse activiteiten, zoals vakanties voor mensen met een beperking. Naast haar werkzaamheden voor de Protestante Gemeente was zij als ouder ook betrokken bij de Protestants-Christelijke Basisschool (PCBS) De Korenaar. Zij was daar bij vele activiteiten invalleerkracht, lees- en hulpouder en ze was 9 jaar lang verkeersbrigadier.