NIJMEGEN - Om de effecten van de coronacrisis voor Nijmegen te dempen, wil het college van B&W volgend jaar 12,6 miljoen euro vrijmaken voor extra investeringen in wonen, cultuur, lokale economie en binnenstad. In de drie jaar daarna komt daar in totaal nog zo’n 12 miljoen euro bij. Dat staat in de begroting 2021-2024.

De gemeente wil in crisistijd de hand niet op de knip houden, maar juist investeren om belangrijke voorzieningen en instellingen overeind te houden en bedrijven te ondersteunen. Dat betekent dus geen grote bezuinigingen die de crisis verder verdiepen, maar het zo veel mogelijk blijven uitvoeren van voorgenomen beleid en extra geld vrij maken om de klappen te verzachten. Op die manier verwacht de gemeente dat de stad na de crisis weer sneller kan herstellen en aan de toekomst kan blijven werken. Het plan voor deze zogenoemde impulsgelden is al eerder besproken met de gemeenteraad aan de hand van het Koersdocument. Daarin staat hoe de gemeente omgaat met de impact van de coronacrisis. De gemeenteraad neemt binnenkort een besluit over de begroting 2021-2024.

Wonen, cultuur en lokale economie/binnenstad

Het college van B&W wil geld vrij maken om sneller woningen te bouwen rond station Nijmegen en Kanaalzone/Winkelsteeg. Dat is noodzakelijk om de woningnood in de snelgroeiende stad te verkleinen, er zijn mogelijkheden voor investeringen vanuit het Rijk en de provincie. Zo werd deze week bekend dat de rijksoverheid 5 miljoen bijdraagt om de bouw van 670 woningen te versnellen. Zo kan de investering van de provincie (1,5 miljoen) en gemeente (3,5 miljoen) worden verdubbeld.

De zwaar getroffen cultuursector die in Nijmegen voor veel werkgelegenheid zorgt, krijgt ook een impuls. Zo wordt bijvoorbeeld de 4,5 miljoen die nodig is voor de broodnodige opknapbeurt van de schouwburg naar voren gehaald en er komt extra ondersteuning voor middelgrote en kleine culturele producenten in onze stad.

Er komt alvast 2 ton vrij voor plannen rond winkelcentrum Dukenburg en het omliggend gebied (inclusief 60e straat Meijhorst). Het overschot aan winkelmeters maakt plaats voor bijvoorbeeld wonen. Aansluitend aan vernieuwing van het vastgoed moet ook de bereikbaarheid en toegankelijkheid en aansluiting op bus en trein verbeterd worden. Voor de binnenstad wordt een actieagenda gemaakt die moet zorgen voor nieuwe bedrijvigheid en een betere inrichting van de binnenstad. Daar horen bijvoorbeeld het herinrichten van de Augustijnenstraat-Burchtstraat en het nemen van klimaatadaptieve maatregelen bij die zorgen voor meer groen en minder hittestress. Ook komt er extra geld om ondernemers te helpen om werkgelegenheid te behouden.

Impulsgelden

Met deze impulsgelden voor wonen, cultuur en lokale economie/binnenstad verwacht de gemeente zowel op de lange als de korte termijn crisisgevolgen te verzachten. Op deze terreinen zijn bovendien mogelijkheden om investeringen naar voren te halen en co-financiering vanuit andere overheden te realiseren waardoor grotere bedragen beschikbaar komen. Daarmee is absoluut niet gezegd dat andere domeinen niet belangrijk zijn in het dempen van de gevolgen van corona. Zorg, onderwijs, sport of duurzaamheid zijn uiteraard niet minder relevant. Daar blijft de gemeente vanuit de al bestaande programma’s onverminderd in investeren, maar in de keuze voor de voorgestelde drie domeinen liggen via extra investeringen de grootste kansen om een aantal belangrijke doelstellingen te verwezenlijken zoals die eerder in het Koersdocument zijn genoemd:

  • Een investering heeft een korte en langetermijneffect
  • Er is een direct multiplier-effect (sneeuwbaleffect)
  • Het draagt bij aan het versterken van een keten en is daardoor extra doelmatig
  • Er zijn goede kansen op co-financiering waardoor echt substantiële investeringen mogelijk zijn
  • Het naar voren halen van investeringen lijkt haalbaar
  • De effecten zijn economisch en sociaal-maatschappelijk
  • Samenwerking met andere partners