NIJMEGEN - Het Ministerie van Binnenlandse Zaken geeft een rijksbijdrage van bijna 5 miljoen aan gemeente Nijmegen om een Buurt Energie Systeem in Hengstdal op te zetten. Dat is een duurzaam warmtesysteem waar bewoners zelf over meebeslissen. Met het geld van het ministerie starten gemeente Nijmegen, Alliander, woningcorporatie Woonwaarts en burgerinitiatief Duurzaam Hengstdal deze proeflocatie voor aardgasvrij wonen in Hengstdal. Daarin onderzoeken ze hoe zo’n systeem en de eventuele realisatie in een deel van de wijk het beste kan worden vormgegeven.


Het gaat in eerste instantie om circa 500 woningen in de wijk. Huurders en particuliere huiseigenaren krijgen zeggenschap over de exploitatie en het benodigde eigenaarschap over het zogeheten Buurt Energie Systeem (BES). De partners hebben voor de aanvraag aan het ministerie ingezet op een opschaalbare pilot. Dat wil zeggen dat de partijen leren van wat ze doen in de wijk. Alle partijen streven naar het ontwikkelen van een nationale Buurt Energie Systeem standaard, die uiteindelijk ook in andere wijken in Nijmegen, maar ook in de rest van Nederland toepasbaar is.

Wethouder duurzaamheid Harriët Tiemens zegt over de toekenning: “Het Buurt Energie Systeem is een mooie stap in het Aardgasvrij maken van Nijmegen. We hebben de afgelopen periode geleerd dat iedere buurt een eigen aanpak nodig heeft die we zo veel mogelijk samen met de bewoners bepalen. Het idee van een Buurt Energie Systeem past heel goed daarbij. Ik ben daarom erg blij dat we nu met deze belangrijke rijksbijdrage en de grote inzet van Alliander, Woonwaarts en buurtbewoners echt aan de slag kunnen in en met de wijk.”

Wat is een Buurt Energie Systeem?

Een Buurt Energie Systeem (BES) is een nieuwe oplossing om bestaande buurten op een toegankelijke en kleinschalige manier aardgasvrij te maken. Het technische deel is een kleinschalige collectieve warmteoplossing om 400 tot 800 woningen op een duurzame manier te verwarmen. Het bijzondere van het BES is dat bewoners zelf zeggenschap hebben over de exploitatie van het systeem en daar ook eigenaar van kunnen zijn. Op dit moment doen de partijen onderzoek naar de techniek, de financiën, en hoe bewoners hun rol als eigenaars in de praktijk op een goede manier kunnen invullen. Na het onderzoek krijgt iedereen inzicht in de resultaten. Dan pas beslissen buurtbewoners of ze mee willen doen met een BES. Want het BES wordt van de buurt.

Samenwerkingsovereenkomst

Op 17 april 2020 ondertekenden de gemeente Nijmegen, Duurzaam Hengstdal, netwerkbedrijf Alliander en woningcorporatie Woonwaarts een gemeenschappelijke intentieverklaring voor dit project. Op 13 oktober zetten Woningcorporatie Woonwaarts, Alliander, Gemeente Nijmegen een handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst voor het BES.
Alliander heeft het initiatief genomen om met andere partijen te zoeken naar nieuwe duurzame warmteoplossingen en stelt hiervoor haar technische kennis ter beschikking. Woonwaarts zorgt dat het Buurt Energiesysteem voor de huurders in de wijk beschikbaar is. Duurzaam Hengstdal heeft goede contacten met de particuliere huiseigenaren in Hengstdal. Gemeente Nijmegen zorgt voor het participatieproces in de wijk en de begeleiding van het opstarten van een buurtcoöperatie.

Alliander: “Deze rijksbijdrage is natuurlijk prachtig nieuws voor de buurt in Nijmegen. Maar ook een steun voor Hengstdal als de eerste BES proeflocatie, waarin we nu stappen kunnen zetten om het concept verder te ontwikkelen tot een nieuwe nationale standaard voor eigenaarschap in de buurt.”

Woonwaarts: “Wij zijn blij met de bevestiging van het ministerie dat het Buurt Energie Systeem een mooi initiatief is om verder te ontwikkelen. Het concept dat we uitwerken in Hengstdal is bijzonder omdat bewoners nauw betrokken zijn en blijven. We hopen dat het BES een belangrijk aandeel zal leveren aan het aardgasvrij maken van bestaande woningen in Nederland.“

Duurzaam Hengstdal: “Een Buurt Energie Systeem geeft bewoners de mogelijkheid zelf zeggenschap te krijgen over hun aardgas loze verwarming. De basis van het systeem is een bestaande en bewezen techniek die niet alleen duurzaam, maar ook toekomstbestendig is. Met deze bijdrage kunnen we er voor zorgen dat de bewoners een ontzorgd de energietransitie meemaken.”