NIJMEGEN - De gemeenteraad heeft woensdagavond groen licht gegeven om aan de slag te gaan met de ontwikkeling van Winkelsteeg. Daarmee krijgt dit gebied de komende jaren een flinke impuls. Deze ontwikkeling levert een belangrijke bijdrage aan de ambitie om 10.000 woningen en 10.000 banen toe te voegen aan Nijmegen.


De 3 doelen

Duurzame groei en werkgelegenheid

We willen 3000 extra banen creëren in Winkelsteeg. Dit willen we doen door de al aanwezige Health & High sector te laten groeien én door nieuwe banen bij bijvoorbeeld dienstverleningsbedrijven, lichte maakindustrie, stadsdistributie en andere kleinschalige bedrijvigheid. De centrale ligging van Winkelsteeg is hier namelijk ideaal voor.

Een divers en prettig woonmilieu

Uit studies blijkt dat Winkelsteeg geschikt is om in de aankomende jaren zo’n 4000 woningen te bouwen. Hierbij wordt aangesloten bij de kwaliteiten die al in en om het gebied zijn, zoals het Maas-Waalkanaal, de nabijheid van het Goffertpark, het groen van de historische landgoederen en Station Goffert. Winkelsteeg moet plek bieden aan veel verschillende doelgroepen, en daarmee een fijne plek zijn om te werken en te wonen. Daarom komen er ook voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan een sportschool naast je werk, ruimte voor ontmoeting in de buurt, een gezamenlijke kantine met andere bedrijven of een basisschool vlakbij.

Verbinding tussen stadsdelen

Door het Maas-Waalkanaal voelt de afstand tussen Oost- en West-Nijmegen groot. Door Winkelsteeg meer woningen, werkplekken en voorzieningen te geven, wordt deze ‘gevoelde’ afstand verkleind. Winkelsteeg wordt dooraderd met nieuwe routes, die lopen van het Goffertpark naar het Maas-Waalkanaal. Dit zorgt voor meer groen en een betere verbinding met de omliggende gebieden zoals de Goffert, Hatert, Neerbosch-Oost en het Maas-Waalkanaal.

Vervolg

We gaan nu aan de slag met de uitwerking van de ontwikkelvisie. Daarna gaan we de verschillende deelgebieden uitwerken in stedenbouwkundige plannen en bestemmingsplannen. Ook werken we aan verschillende thema’s die spelen in de Winkelsteeg, zoals waterberging en de MER-beoordeling (onderzoek naar milieueffecten).

De 1e concrete projecten die we gaan uitvoeren zijn NDW21 (bouw van ongeveer 500 flexibele woningen op het voormalige Compaq-terrein) en de stationsomgeving Goffert-NTC. Over NDW21 volgt binnenkort meer nieuws.