NIJMEGEN - Het college van burgemeester en wethouders in Nijmegen wil met een nieuwe aanpak de opslag, het aanbieden en het inzamelen van bedrijfsafval in de binnenstad verbeteren. Met de aanpak zijn ondergrondse containers voor restafval straks ook te gebruiken voor bedrijfsafval en komen er venstertijden voor de inzameling van bedrijfsafval. Het plan moet de overlast van afval in de binnenstad tegen gaan.

In de afgelopen jaren zijn er steeds meer bedrijfsafvalcontainers in de openbare ruimte komen te staan voor restafval, oud papier en glas. Deze containers worden op verschillende dagen en tijden op straat gezet en door diverse inzamelbedrijven opgehaald. Hierdoor staat er vaak bedrijfsafval op straat en is er door de dag heen veel verkeer. Om ervoor te zorgen dat de openbare ruimte aantrekkelijk en leefbaar blijft voor bewoners, bedrijven en bezoekers heeft de gemeente samen met het Huis voor de Binnenstad nu een nieuwe aanpak gemaakt.

Ondergrondse containers

Een van de actiepunten van de aanpak is het openstellen van het netwerk van ondergrondse containers in de binnenstad voor bedrijfsmatig restafval. Deze containers voor restafval zijn eerder in 2019 geplaatst voor huishoudens. Straks kunnen ook ondernemers 24/7 van hun restafval af en zal er minder afval op straat staan en neemt het verkeer voor de afvalinzameling in de binnenstad af. Met de actie biedt de gemeente binnenstadondernemers een aantrekkelijk alternatief als tegenhanger van het aanstaande containerverbod. De gemeente gaat in gesprek met de afvalinzamelbedrijven om de voorwaarden voor het gebruik van de ondergrondse containers te bespreken. De containers zijn door ondernemers uiterlijk per 1 januari 2024 te gebruiken.

Venstertijden

Met het instellen van venstertijden voor de inzameling wil de gemeente ervoor zorgen dat er geen bedrijfsafval gedurende de hele dag op straat staat. De venstertijden moeten er daarnaast ook voor zorgen dat het verkeer voor het ophalen van afval beperkt wordt tot één moment. Er zit veel verschil tussen de bedrijven in de binnenstad. Zo hebben ondernemers vaak verschillende openingstijden. De komende maanden wordt er daarom samen met het Huis voor de Binnenstad gewerkt aan een voorstel voor de venstertijden. Op 1 januari 2024 moeten de venstertijden ingaan.

Meer acties

Naast het de nieuwe aanpak lopen er meer acties. Op 31 januari 2023 heeft de gemeente Nijmegen het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Nijmegen 2023 vastgesteld. Hiermee is de eerste stap gezet om in de hele gemeente de inzameling van bedrijfsafval te verbeteren. Zo zijn er regels gekomen voor het op een nette manier neerzetten van bedrijfsafval en is er een verbod gekomen om afvalcontainers op straat te zetten buiten de dag van inzameling. Dit containerverbod gaat in op 1 januari 2024. Eind februari dit jaar ging het project proef Swill van start. Ondernemers kunnen met dit project in een speciale emmer voedselresten van een bedrijfskeuken, kantine of restaurant apart houden. Het bedrijf GroenCollect haalt deze emmers op met een elektrische wagen. Bij ARN wordt hier biogas en compost van gemaakt.