NIJMEGEN - Per 1 oktober 2021 is het weer mogelijk subsidie aan te vragen om een oude brom- of snorfiets van voor 2011 te slopen. Deze subsidie was al eerder in 2021 beschikbaar, maar was door het grote aantal aanvragen binnen 3 maanden op. De gemeente Nijmegen stelt nu €200.000,- subsidie beschikbaar voor 2021 en 2022. De regeling loopt door tot en met december 2022 of totdat het geld uit de subsidie op is.

Sloop en vervangsubsidie
Nijmegenaren kunnen € 400,- subsidie aanvragen om hun oude brom- of snorfiets van voor 2011 te slopen. Dit bedrag wordt tot maximaal € 800,- aangevuld wanneer zij hun oude brommer met benzinemotor vervangen voor een (elektrische) fiets, of elektrische brom- of snorfiets. De subsidie helpt inwoners om de stap te zetten naar duurzamer vervoer. Ook kunnen inwoners zich zo voorbereiden op de milieuzones voor brom- en snorfietsen in het centrum van Nijmegen, Hof van Holland en Heijendaal. Vanaf 2025 zijn brom- en snorfietsen met een benzinemotor van voor 2011 daar niet meer toegestaan. De subsidie is vanaf 1 oktober 2021 aan te vragen via nijmegen.nl/subsidiebrommers

Wethouder duurzaamheid, Jan Wijnia:
“Aan het grote aantal aanvragen van de subsidie in korte tijd zien we dat inwoners bereid zijn om hun oude brom- of snorfiets weg te doen. Dat is goed nieuws, want juist deze vervuilende modellen veroorzaken pieken in luchtvervuiling op fietspaden. Deze oude brom- en snorfietsen met benzinemotor zorgen namelijk voor veel uitstoot van stoffen zoals fijnstof en benzeen. Dat is ongezond voor de bestuurders zelf, maar ook voor fietsers en voetgangers. Ik ben blij dat we nu vervroegd de subsidie weer kunnen aanbieden. Als in 2021 en 2022 een vergelijkbaar aantal eigenaren hun oude brommer of snorfiets laten slopen, scheelt dat naar schatting zo’n 10 procent van de meest vervuilende brom- en snorfietsen die er nog rond rijden. Dat is een mooie eerste stap. Ik hoop dat een hoop eigenaren hierdoor hierover gaan nadenken. Want vanaf 2025 mogen ze met die oude brommer of snorfiets ook het centrum niet meer in.”

Maatregelen voor schone lucht
De sloop- en vervangsubsidie is één van de maatregelen uit het Uitvoeringsprogramma Luchtkwaliteit 2020 – 2030. In het maatregelenprogramma staat hoe de gemeente voor 2030 wil zorgen voor schonere lucht en gezondheidswinst voor alle Nijmegenaren. Slechte luchtkwaliteit is, na roken en de combinatie van slecht eten en weinig bewegen, het derde grote gezondheidsrisico in Nederland.

De afgelopen jaren is de lucht in Nijmegen al veel schoner geworden, maar het kan nog beter. In juli 2020 stelde de gemeente daarom 30 maatregelen op voor schonere lucht met minder luchtvervuiling. Ook tekende de gemeente in januari 2020, het Schone Lucht Akkoord. Met dit akkoord gaf de gemeente aan samen met deelnemende provincies, gemeentes en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) te werken aan schone lucht voor iedereen. De regeling wordt mede gefinancierd vanuit het Schone Lucht Akkoord.