NIJMEGEN - Burgemeester Bruls reikt op maandagochtend 26 april 2021 ter gelegenheid van Koningsdag Koninklijke onderscheidingen uit aan 15 Nijmegenaren. Nog eens 6 mensen, verbonden aan de Radboud Universiteit en het Radboudumc, ontvangen maandagochtend een telefoontje van de burgemeester. Hun lintjes worden op woensdag 28 april uitgereikt.


Uitreikingen maandag 26 april

Gerard Alofs (71), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Alofs was voor zijn pensionering directeur van Museum De Stratemakerstoren. De dreigende sluiting van het museum is voorkomen door een fusie met het Natuurmuseum, nu De Bastei. Daarnaast was hij in dezelfde periode partner van de Gebroeders van Lymborch stichting. Vrijwilligers van de Stratemakerstoren hebben bij diverse werkzaamheden van deze stichting een helpende hand toegestoken. Mede door de inzet van de heer Alofs zijn diverse torens van de stichting Nijmeegse Torendag toegankelijk gemaakt voor bezoekers. Op cultureel gebied was hij actief bij de stichting Valkhofkwartier en nog steeds actief bij het cultuurhistorisch platform Rijk van Nijmegen en de stichting De Nijmeegse Kaaisjouwer. De Lutherse Kerk is mede door hem behouden gebleven en heeft nu ook een culturele bestemming.

Cor van Antwerpen (77), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Antwerpen werkte ruim 40 jaar bij potplantenkwekerij Maters in Lent. Hij was een loyale medewerker voor wie niets teveel was. Bij D.V.O.L. begon hij als speler en gaandeweg werd hij vrijwilliger. Hij regelde 30 jaar lang dat er elke 2e vrijdag van de maand oud papier werd opgehaald, waarvan de opbrengsten ten goede kwamen van de voetbalclub. Ook zorgt hij voor zijn gehandicapte broer Wim, die nu woont in woonzorgcentrum De Zeeg in Arnhem. De heer Van Antwerpen is ook hier vrijwilliger. Daarnaast was hij ook mantelzorger voor zijn zus (tot haar overlijden) die aan Alzheimer leed. Binnen de parochie Maria Geboortekerk Lent verricht de heer Van Antwerpen jarenlang een groot aantal werkzaamheden, zoals coördinatie van tuinwerkzaamheden, ondersteuning kerkhofbeheerder en koster, regelen en bezorgen van het kerkblad bij parochieleden.

René van den Broek (73), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van den Broek was 30 jaar als voorzitter betrokken bij TPD Smash'70 en Stichting Smash'70. Hij besteedt veel tijd aan toernooien, vergaderingen en jeugdbegeleiding. Ook zorgt hij voor zaken als de kassa, archief, het ‘afhangbord’, de club-app, interne regelgeving. Ook bezoekt hij zieke verenigingsleden. De vereniging heeft door zijn toedoen inmiddels een AED en verenigingsleden hebben een AED-opleiding gevolgd. Jaarlijks kunnen zij de reanimatielessen volgen. De heer Van den Broek was de voortrekker van de feestorganisatie rondom het 50-jarig bestaan van Smash’70 en heeft het Smash Centerkoor nieuw leven ingeblazen. Extra opbrengsten van het SBO-tennistoernooi gaan altijd naar een door hem uitgezocht goed doel. Momenteel zorgt hij nog voor in- en externe communicatie.

Leny Schriks-Derksen (76), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Schriks-Derksen ontplooide een reeks van vrijwillige activiteiten. Zo zet zij zich sinds 1995 in als vrijwilliger bij Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Nijmegen Neerbosch-Oost. Zij zet zich daarbij met name in voor mensen met een fysieke beperking. Ook verzorgt zij ontmoetingsmiddagen, fungeert als chauffeur voor mindervaliden en legt bezoeken af. Daarnaast zet zij zich jaarlijks in voor de jaarlijkse vakantieweken en de boottochten van de Zonnebloem. Ook bij de Katholieke Bond voor Ouderen, afdeling Neerbosch-Oost zet zij zich sinds 2017 in als vrijwilliger. Zij behartigt de belangen van de 190 leden, richt de zaal van het wijkcentrum in bij bijeenkomsten en verzorgt de traktaties bij de koffie. Ook haalt zij regelmatig mindervalide leden op voor bijeenkomsten en brengt hen weer naar huis.

Pieter Hermsen (60), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Hermsen is sinds 18 jaar actief in diverse bestuursfuncties binnen de zorgsector. Hij was adjunct-directeur/manager bij Kalorama - Beek Ubbergen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorggroep Elde Maasduinen en directeur van de Severinus Stichting Veldhoven. Bij Kalorama was hij verantwoordelijk voor kwaliteitszorg, personeel en interne organisatie, en als adjunct-directeur verantwoordelijk voor het verpleeghuis, het verzorgingstehuis, de thuiszorg, het landelijk Centrum voor Doofblinden en Hospice Bethlehem. Bij Zorggroep Elde Maasduinen was hij met name betrokken bij de kwaliteit van zorg en het welbevinden en levensgeluk van de cliënten. Door zijn inspanningen is een kleine zorgorganisatie die het moeilijk had, opgenomen binnen deze zorggroep. Bij de Severinusstichting heeft hij er voor gezorgd dat er meer aandacht is voor geestelijke verzorging van bewoners en hun familieleden. En vanuit de stichting had hij vele contacten met betrokken organisaties in Veldhoven en omgeving, zoals de Dementietafel, Oranjemarkt en landelijk bij You CareSIEN, Vivantes en Mentech. Daarnaast schreef hij op zijn vakgebied 8 boeken en 3 publicaties.

Bets van der Heyden-Hol (82), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van der Heyden-Hol is al ruim 25 jaar vrijwilliger bij de Stichting Kalorama, door weer en wind gaat zij elke zaterdag naar hen toe. Samen met bewoners puzzelt zij en helpt bij de broodmaaltijdverzorging. Deze stichting beheert het Centrum voor Doofblinden. Zij begeleidt activiteiten voor bewoners met een meervoudige visuele en auditieve beperking. Daarnaast ondersteunt zij hen bij kerkbezoek en evenementen, zoals de jaarlijkse doofblindendag. Ook verzorgt zij begeleiding naar het wekelijkse zwemuur in het Sportfondsenbad Nijmegen-Oost, het tegenwoordige Erica Terpstra Sportfondsenbad, van vervoer tot hulp bij omkleden. Bij kerstvieringen en familiedagen kookt zij vaak voor bewoners en bezoekers.

Theo Koenen (84), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Koenen is ruim 40 jaar met veel passie en inzet voor de duivensport voorzitter van vereniging De Witpen in Weurt. Nieuwe leden betrekt hij overal bij en hij laat merken hoe welkom zij zijn. Ook in het verleden toen hij nog een drukke baan had, was hij altijd aanwezig op de vereniging. Zijn motto is “als je je ergens voor op geeft, moet je er ook voor staan”. Hiermee motiveert hij ook de inzet van andere verenigingsleden. Zijn verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid zijn groot. Zieke leden bezoekt hij met bloemen. Op jaarlijkse feestmiddagen en nieuwjaarsrecepties zorgt hij ervoor dat het leden aan niets ontbreekt. Bij de bouw van het verenigingspand nam hij het voortouw en zorgde voor een goed verloop van het project. De heer Koenen gaat het iets rustiger aan doen, maar blijft actief betrokken bij de duivensport.

Marieke Kruit (69), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Kruit heeft zich jarenlang ingezet als vrijwilliger. Zij was bestuurslid van en vrijwilliger bij Het Limburgs Landschap. Daarnaast was zij voorzitter van de redactiecommissie en lid van de personeelscommissie. Ook was zij actief binnen de Raad van Toezicht van Maastro te Maastricht, een wetenschappelijk radiotherapeutisch instituut voor bestraling van kankerpatiënten. Mevrouw Kruit vervulde een aantal nevenfuncties: lid van de Raad van Commissarissen van het sociale werkvoorzieningsbedrijf WAA groep nv in Venlo, secretaris van het Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen, bestuurslid en voorzitter van de Stichting Natuur- en Milieufederatie Limburg, bestuurslid bij Limburgse Werkgevers Vereniging, lid Raad van Toezicht Maasziekenhuis Boxmeer en secretaris en penningmeester van de Stichting Bezoekerscentrum Maasduinen. Als voorzitter van de Stichting Emmaus Feniks in Tegelen (opvang van dak- en thuislozen) zorgde zij dat het klooster ondanks verkoop toch behouden bleef voor de doelgroep.

Wichert de Lange (72), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer De Lange is een actieve vrijwilliger. Bestuurslid en vrijwilliger bij de Vierplek/4-Plek, voorheen de Hervormde Gemeente Lent en de Protestantse Streekgemeente Lent-Oosterhout-Ressen. Daarvoor was hij voorzitter van de Streekkerkenraad. Ook werd hij lid en voorzitter van het College van Kerkrentmeesters en sinds 2002 voorzitter van de Kerkenraad. Hij zette zich in voor de restauratie van het kerkgebouw en de begraafplaats. De heer De Lange is adviseur/bemiddelaar geweest bij de Nederlandse Kerk in Duisburg/Ruhrort e.o. en lid/voorzitter van het Classicaal College. Ook Stichting Wouter Isaac Rijnders mag rekenen op zijn inzet als bestuurslid en voorzitter. Hij is beheerder van het schoolgebouw, dat nu verhuurd wordt aan KION. Daarnaast ondersteunt hij diverse projecten in het binnen- en buitenland, zoals een nieuw leslokaal voor de Sanskrietschool in Djadjer, India en een nieuwe koelbus voor de voedselbank in Nijmegen. De heer De Lange is tevens vrijwilliger bij de Stichting Hulp Haïti Driel, voorheen de Stichting Passe Catabois. De stichting stelt zich ten doel de leefomstandigheden rondom Passe Catabois, Haïti te verbeteren.

Jan Hein Natrop (74), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Natrop is ruim 30 jaar vrijwilliger bij de Maria Geboortekerk/H. Maria Magdalena Parochie in Lent en begon als misdienaar en collectant. Nu verzorgt hij de financiën van het kerkhof, zet zich in voor het onderhoud van de gronden. Hij maakt deel uit van de locatieraad en is actief voor de jaarlijkse actie Kerkbalans. De heer Natrop is ruim 25 jaar bestuurslid en penningmeester van het Polencomité Lent-Dobrków geweest. Het comité wilde een brug slaan tussen Oost en West en bekijken hoe men over en weer iets voor elkaar kon betekenen, van materiële hulp aan de armsten in het Poolse dorp tot elkaar in vrijheid kunnen ontmoeten. Opvattingen en ideeën over elkaars levenswijze werden uitgewisseld. Jaarlijks ondersteunde de heer Natrop de hulptransporten naar Polen en regelde hij hier vrijwilligers voor. Bij het OBG in Nijmegen was hij een jarenlange vrijwilliger en vaste oproepkracht bij evenementen. Van ontvangst van gasten tot bestellingen opnemen en uitserveren en het netjes houden van Grand Café Borger.

Gertie Paas (69), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Paas is jarenlang steun en toeverlaat voor de Hockeyvereniging RKHV Union, Nijmegen. Zij heeft sinds 1989 veel vrijwillige activiteiten uitgevoerd bij de hockeyvereniging. Mevrouw Paas werkt als trainer, coach en verenigingsmanager, wedstrijdcoördinator, coördinator jongste jeugd en coördinator trimhockey. Daarnaast begeleidde zij diverse jeugdteams. Zij heeft de jeugdopleiding ontwikkeld en zet zich in voor het dagelijks bestuur van de club en het contact met de KNHB voor de play-off wedstrijden van district Oost. Van 1989 tot 1998 deed zij dit als vrijwilliger. Vanaf dat moment fungeert zij als bezoldigd trainer, coach en verenigingsmanager. Daarnaast blijft zij zich bijna een volle werkweek vrijwillig inzetten voor de hockeyvereniging.

Kees de Ruwe (70), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer mr. De Ruwe was 11 jaar lang projectleider voor het centrumplan van de gemeente Groesbeek. Hij ontwikkelde een passend plan, vond een geschikte ontwikkelaar en droeg zorg voor de Rijkssubsidie van € 3,9 miljoen. Dit werd gevolgd door het project voor het voorzieningenhart Stekkenberg. Hij bracht de diverse partijen samen en stelde een huisvestingsconcept op en begeleidde het ontwerpproces. Als vrijwilliger was hij zeer actief vrijwilliger en voorzitter van IVN afdeling Rijk van Nijmegen. Onder zijn leiding ontwikkelde de vereniging zich tot een grote, professionele organisatie met gestructureerde werkgroepen en een langetermijnbeleid. Hij zorgde voor PR en communicatie, zoals het verenigingsblad. Bij het inrichten van park Staddijk was hij nauw betrokken. Nog steeds is hij actief als natuurgids en werkgroeplid praktisch natuurbeheer. Als voorzitter/secretaris van Museum De Stratemakerstoren was hij nauw betrokken bij de fusie met het Natuurmuseum, nu De Bastei. Daarnaast is hij actief (geweest) bij het Maaswaal College, de Mr. J.J.L. van der Brugghen Stichting, Museumpark Orientalis, Stichting Birisha Nijmegen (school in Kenia) en stichting Werk-Co.

Ton Serrarens (70), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer drs. Serrarens studeerde geneeskunde en specialiseerde zich na zijn artsexamen als tropenarts. Hij werkte samen met zijn echtgenote in het Turiani (missie)hospitaal in Bukumbi (Tanzania). De door hem opgerichte stichting Turianihospitaal is inmiddels samengegaan met drie andere stichtingen voor de ontwikkeling van het ziekenhuis. Na deze periode werd hij huisarts bij Groepspraktijk Lent, het huidige Thermion. Naast zijn reguliere werkzaamheden hield hij zich bezig met eerstelijns oogheelkunde en sterilisatie van mannen. Hij is initiatiefnemer van het jeugd-hometeam, waarmee een verbinding gelegd wordt tussen preventieve jeugdgezondheidszorg en eerstelijnsgeneeskunde. Hij werkte mee aan de ontwikkeling van de Continue Morbiditeit Registratie (CMR) en is medeauteur van het handboek 'Ziekten in de Huisartsenpraktijk'. Hij was opleider en begeleider van huisartsen-in-opleiding-tot-specialist (haio's) en coassistenten. De heer Serrarens was actief bij De Lingehof, Oranje Nassau’s Oord, stichting Interregionale Rode Kruis Trombosedienst Arnhem-Nijmegen. In Lent was hij ook actief als initiatiefnemer, oprichter en voorzitter van het maandblad Lentse Lucht en bij de Lentse Lawn Tennis Vereniging. Sinds zijn pensionering is hij vrijwilliger bij Praktijk Buitenzorg, een laagdrempelige huisartsenzorg voor dak- en thuislozen.

Hans Veltmeijer (73), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Veltmeijer is ruim 15 jaar voorzitter/vrijwilliger bij het Bewonersplatform Tolhuis. Hij heeft contact met gemeente, woningcorporaties en wijkprofessionals en organiseert diverse activiteiten voor jong en oud. Daarnaast vervulde hij diverse functies bij het bewonersplatform stichting De Zevensprong. Hij was medeoprichter van het wijkblad De Dukenburger en heeft zich actief ingezet om zwembad Dukenburg te renoveren en te behouden, dat inmiddels in zelfbeheer is. Hij was voorzitter van de stichting Dit is Dukenburg en heeft er mede voor gezorgd dat er een opvolger kwam voor het jaarlijkse Dukenburgfestival. Voor het 50-jarig bestaan van Dukenburg is de werkgroep Canon van Dukenburg opgericht, de opgezette website wordt nu up-to-date gehouden. Bij stichting Vakantie Activiteiten Bouwdorp Duuk is hij penningmeester en mede-organisator en verleent ook ondersteuning bij de bouwweek. Ook bij Duuk en Dinner is hij penningmeester; maandelijks wordt een maaltijd verzorgd voor ouderen en vaak kookt hij dan ook.

Lolle Wijnia (77), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Wijnia is jarenlang vrijwilliger bij de Ontmoetingskerk Nijmegen. Sinds 50 jaar is hij organist. Hij zette zich in voor de technische ontwikkeling, zoals de website, webradio, het gebruik van een beamer en beelduitzendingen van en vanuit de Ontmoetingskerk. Ruim 30 jaar is hij vrijwilliger bij de Protestantse Vrouwendienst Dukenburg/Lindenholt/Hatert. Ook hier begeleidt hij de vieringen op het orgel, zorgt voor drukwerk, PR en techniek. 20 Jaar lang was hij vrijwilliger bij het Cantatekoor Dukenburg, waar hij van alles verzorgde op het gebied van techniek, waaronder cd-opnames. Daarnaast was de heer Wijnia 13 jaar vrijwilliger bij de Werkgroep Schoolproject Hushe in Pakistan. Hij organiseerde mede de sponsoravonden voor het onderwijsproject in Pakistan. Op eigen initiatief werkte hij in de periode 2010-2020 mee aan een filmproject in de Ontmoetingskerk, de opvang van vluchtelingen in Dukenburg en een musical.

Uitreikingen woensdag 28 april

René ten Bos-van Holthe (61), Officier in de Orde van Oranje-Nassau

De heer prof. dr. Ten Bos werd in 2002 bijzonder hoogleraar ‘Filosofie in verband met de bedrijfswetenschappen’ aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, gevolgd door voltijds hoogleraar en later met de leerstoel ‘Filosofie van de Managementwetenschappen’. Deze laatste positie beoogt de relatie tussen de wetenschap en de maatschappij te versterken.

Hij is gespecialiseerd in het vraagstuk van de 'grenzen van organiseren', moderne poststructurele filosofie en 'Critical Management Studies'. Bedrijfskunde, filosofie, sociologie en literatuur worden hierbij gecombineerd. De heer Ten Bos verzorgt zijn vak voor alle opleidingen van de faculteit. Hij schreef een aanzienlijk aantal publicaties over organisatie-ethiek, strategisch management, genderstudies, de verhouding tussen mens en dier en de ecologische gevolgen van menselijk handelen. Deze worden niet alleen in Europa gelezen, maar ook door academici in Noord-Amerika en Zuidoost-Azië. Hij geeft lezingen bij bedrijven, overheidsinstanties, verenigingen en onderwijsinstellingen en bereikt hiermee een breed publiek, met name buiten de academische wereld. Bovendien treedt hij regelmatig op in de landelijke media. Hiermee zoekt hij als wetenschapper actief het maatschappelijk debat op. Als Denker des Vaderlands nam de heer Ten Bos deel aan vele debatten, bijeenkomsten en congressen. Hij sprak zijn oprechte bezorgdheid uit over de toekomst van de planeet, had bijzondere aandacht voor het overbrengen van zijn inzichten als wetenschapper en toonde interesse in de overtuiging van anderen.

Angélique Janssens (66), Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw prof. dr. Janssens is sinds 1999 werkzaam als universitair docent gezondheid- en genderstudies aan de Radboud Universiteit. Zij doet onderzoek naar ruimtelijke en sociale verschillen in doodsoorzaken, de afname van infectieziekten en de verschillen daarin tussen mannen en vrouwen. Zij weet een groot publiek enthousiast te maken voor en te betrekken bij haar onderzoek naar gezondheidsstudies. Zij is de initiatiefnemer van het netwerk SHiP (Studying the History of Health in Port cities), een internationaal netwerk waarin vele experts uit Europa maar ook daarbuiten (USA en Canada) hun data over sterfteoorzaken samenbrengen. Zij streeft met dit netwerk een grote vergelijkende studie op te zetten naar de verspreiding van infectieziekten in havensteden. Zij begeleidde een grootschalig project over de rol van verwantschap, oftewel familiale invloeden, in zowel kindersterfte als langlevendheid, in samenwerking met moleculair epidemiologen van het LUMC. In 2020 is een project in samenwerking met het RIVM gestart naar Amsterdamse doodsoorzaken. Mevrouw Janssens heeft vele subsidies en beurzen verworven met haar projecten. Sinds 2015 is zij werkzaam als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Maastricht met de leerstoel 'Historische Demografie met bijzondere aandacht voor werk en gender'. Zij begeleidt promotieonderzoeken, heeft vele artikelen gepubliceerd en daarnaast nog tal van bestuurs- en adviesfuncties.

Hans de Kroon (61), Officier in de Orde van Oranje-Nassau

De heer prof. dr. De Kroon is sinds 2000

werkzaam als hoogleraar experimentele plantenecologie bij de Radboud Universiteit. Hij is de ontwerper van het Phytotron: een wortellab. Dit is een unieke faciliteit waar men met ingenieuze technieken de ondergrondse activiteiten van de wortelgroei van planten kan bestuderen. Als bedenker en ontwerper stond hij aan de basis van dit nieuwe onderzoeksveld. Daarnaast heeft hij zich de afgelopen jaren intensief ingezet voor het herstel van de biodiversiteit in nationaal en internationaal verband. Met zijn publicatie over de achteruitgang van de insectenetende vogels in Nature in 2014, heeft hij significant bijgedragen aan de maatschappelijke discussie rond het gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen. Deze Nature-publicatie trok wereldwijde media-aandacht, leidde tot debatten in onder meer de Tweede Kamer en het Europees Parlement en uiteindelijk tot aanpassingen van het neonicotinoïdenbeleid in Nederland en Europa. Een andere publicatie die uit het onderzoek over de sterke achteruitgang van insecten in natuurreservaten voortvloeide, heeft wereldwijd nog meer aandacht getrokken en leidde tot het nationale Deltaprogramma Biodiversiteitsherstel in Nederland en internationaal tot veel meer aandacht voor het herstel van biodiversiteit. De heer De Kroon wordt geroemd om zijn inspirerende colleges, practica en vernieuwende lesmethoden en is in 2004 onderscheiden met de faculteitsprijs ‘beste docent’.

Jan Buitelaar (67), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

De heer prof. dr. Buitelaar was 2019 werkzaam als hoogleraar Psychiatrie en Kinder- en Jeugdpsychiatrie bij het Radboudumc. Ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en autisme komen als geen enkele andere ziekte bij de jeugd en jongvolwassenen voor. Ze hebben ernstige gevolgen voor de ontwikkeling, het opleidingsniveau en de maatschappelijke integratie. Hoewel er de afgelopen jaren grote vooruitgang is geboekt, is het biologische begrip van deze stoornissen tot nu toe beperkt. De heer Buitelaar heeft met zijn onderzoek stappen weten te zetten, van moleculair onderzoek aan de ene kant, tot klinische toepassing aan de andere kant. Met zijn meer dan 26.000 citaten behoort hij sinds jaar en dag tot de zogenaamde 'highly cited researcher'-categorie van 's werelds meest invloedrijke onderzoekers. Dit is grotendeels gebaseerd op zijn innovatie van het opzetten van grootschalige cohorten van patiënten, hun onaangetaste broers en zussen en gezonde controlepersonen, op basis waarvan zijn team en hun (inter)nationale medewerkers met precisie de genetische en neurale onderbouwing van ontwikkelingsstoornissen aan het licht hebben gebracht. Op basis van een onderzoek met 30.000 kinderen van 14 maanden oud ontwikkelde hij een screeningsvragenlijst voor sociale ontwikkeling, waarmee autisme al in een vroegtijdig stadium opgespoord kon worden. Hij was een van de eersten die kon aantonen dat ADHD ook bij volwassenen voorkwam en deed daar onderzoek naar. Daarnaast speelt de heer Buitelaar momenteel een centrale rol in de AlMS2-TRIALS-studie, de grootste internationale studie naar autisme tot nu toe. Deze studie bevordert het begrip van autisme gedurende de levensloop, valideert behandelings- en diagnostische biomarkers en implementeert nieuwe therapeutische onderzoeken voor autisme.

Nicoline Hoogerbrugge-van der Linden (62), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Mevrouw prof. dr. Hoogerbrugge-Van der Linden startte haar carrière als internist bij het Erasmus Medisch Centrum op het gebied van preventie van cardiovasculaire aandoeningen. Vanaf 1999 is zij zich bij het Radboudumc gaan richten op erfelijke kanker, een nieuw vakgebied, gericht op het vroeg detecteren of voorkomen van tumoren bij patiënten met een erfelijke aanleg voor het ontwikkelen hiervan. Door de ontdekking van belangrijke genetische oorzaken voor erfelijke vormen van darm- en borstkanker midden jaren negentig ontstond een nieuw werkterrein op het grensgebied van de klinische genetica, gastro-enterologie, chirurgie, radiologie en oncologie. Zij startte als internist op de afdeling Klinische Genetica om de polikliniek Familiaire Tumoren in samenspraak met vele andere afdelingen in het ziekenhuis vorm te geven. Het bewustzijn over een mogelijke erfelijke aanleg en de daarbij behorende consequenties voor de patiënt en familieleden kreeg meer aandacht bij alle specialismen die een rol hebben in het diagnosticeren en behandelen van patiënten. In 2009 werd zij benoemd tot hoogleraar Erfelijke Kanker en sinds 2010 is zij Keteneigenaar Erfelijke Kanker, en inmiddels hoofd van het Radboudumc Expertise Centrum voor Erfelijke Kanker. Zij is een van de grondleggers van het Radboudumc Centrum voor Oncologie en behartigt sinds 10 jaar als bestuurslid de belangen van de preventieve oncologie. Daarnaast zet mevrouw Hoogerbrugge-Van der Linden zich in voor de ontwikkeling van initiatieven om de zorg voor personen met een erfelijke kankeraanleg te verbeteren. Nederland is inmiddels een van de 1e landen waar darmtumoren die op jonge leeftijd ontstaan, standaard onderzocht worden op kenmerken van een onderliggende erfelijke aanleg. Mevrouw Hoogerbrugge-Van der Linden heeft vele publicaties (mee)geschreven en vele jonge onderzoekers begeleid. De hieruit voortvloeiende kennis wordt benut om de zorg voor de patiënten te verbeteren. Een aantal onderzoeksresultaten hebben in de loop der jaren geleid tot landelijke richtlijnen.

Jolanda de Vries (53), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Mevrouw prof. dr. De Vries is sinds 1997 hoogleraar Immunologie aan het Radboudumc en verricht sinds het eind jaren '90 klinisch onderzoek in pilotstudies bij kankerpatiënten, waarbij zij verschillende innovatieve strategieën op patiënten heeft toegepast en veel wetenschappelijke en klinische successen heeft geboekt. Een van de hoogtepunten is het preventief vaccineren van gezonde dragers van het Lynch syndroom, die door een erfelijke aandoening grote kans hebben op jonge leeftijd kanker te krijgen. Ze was wereldwijd de 1e die deze patiëntengroep in een preventieve setting behandelde met immuuntherapie. Mevrouw De Vries was een van de eersten die natuurlijke dendritische cellen uit het bloed van patiënten kon isoleren, en wereldwijd een van de eersten die dendritische cel-vaccins toepaste in de kliniek. Hierbij integreerde zij fundamenteel met klinisch onderzoek, een unieke combinatie. Zij ontwikkelde technieken om de cellen na toediening in patiënten te kunnen volgen; met nieuwe nanodeeltjes die aan de hand van 'imaging'-technieken in beeld worden gebracht. Hiervoor ontving zij subsidie van ZonMW en het ministerie van VWS. Met het gebruik van de dendritische cellen heeft zij goede klinische resultaten bereikt in uitbehandelde patiënten met huidkanker. Dit resulteerde in de voorwaardelijke toelating tot het basispakket van de zorgverzekering van behandeling van huidkanker met dendritische cellen uit het bloed. Vele Nederlandse en internationale wetenschappers gebruikten haar protocollen en documenten op dit vakgebied als voorbeeld. Zij wordt regelmatig uitgenodigd voor presentaties op prestigieuze internationale congressen en deelname aan internationale consortia. Diverse internationale uitwisselingsprogramma’s leidden tot uitwisselingen van postdocs, PhD's en studenten en gezamenlijke publicaties en beurzen, onder andere in Duitsland, Singapore en Irak. Mevrouw De Vries verzorgt regelmatig lezingen voor patiënten, patiëntenorganisaties en zorgprofessionals. In 2017 ontving zij de Huibregtsenprijs.