NIJMEGEN - De Nijmeegse binnenstad wordt groener, aantrekkelijker en nóg bruisender. Om dat voor elkaar te krijgen, is het Actieplan Binnenstad 2021-2022 gemaakt. Samen met Nijmeegse bewoners, ondernemers en bezoekers heeft de gemeente plannen gemaakt en concrete acties gekozen om een extra impuls te geven aan het economisch herstel van de binnenstad. De gemeente Nijmegen heeft hiervoor 4,5 miljoen euro extra budget vrij gemaakt.

Wethouder Economie, Monique Esselbrugge: “De binnenstad heeft op het moment zwaar door het coronavirus. De stad is leger dan anders en het is een lastige tijd voor ondernemers. Dan is het belangrijk om in actie te komen en te investeren waar dat nodig is om te zorgen voor een toekomstbestendige stad. Dit doen we nu met het Actieplan voor de binnenstad. Alle acties in dit plan zijn bedacht door de stad en voor de stad, en ook in de komende jaren zullen we deze acties samen uitvoeren. De binnenstad is en blijft van cruciaal belang als plek voor ondernemen, banen, wonen, recreëren of cultuur. Ik ben dan ook ontzettend trots op het plan wat er nu ligt en de inzet van Nijmeegse ondernemers, inwoners en bezoekers”.

450 ideeën
Er werd massaal gehoor gegeven aan de oproep van de gemeente om mee te denken over de Nijmeegse binnenstad. Zo haalde de gemeente wel 450 ideeën op bij ondernemers, inwoners en bezoekers. Dit deed de gemeente door een tiental wijkbijeenkomsten te organiseren, vele gesprekken met inwoners en ondernemers te voeren, en een grote online publiekscampagne op te starten waarin liefhebbers van Nijmegen hun ‘cadeau voor de binnenstad’ in konden sturen. Veel van deze ideeën zijn nu opgenomen in het Actieplan. Een paar voorbeelden zijn het winnende idee uit de publieksactie, de schaaktafels, een (open) podium voor theater en muziek, verbeterde looproutes in het centrum, extra ondersteuning voor en door ondernemers onderling, meer groen en ontmoetingsplekken in de stad, het verbeteren van de uitstraling van panden, extra aandacht voor ‘support your locals’, betere verlichting op plekken die als onveilig worden ervaren, nieuwe muurschilderingen, een herstelmanager horeca, oplossingen voor het fiets- en scooterparkeren en hulp voor startende ondernemers om met een goed idee een eigen winkel te beginnen. Het actieplan en een overzicht van alle acties staan op nijmegen.nl/binnenstad