NIJMEGEN - Het stadsbestuur gaat door met extra investeren in de Nijmeegse binnenstad. Voor de nieuwe plannen van Actieplan Binnenstad van Hartje Nijmegen is de komende jaren €300.000,- jaarlijks beschikbaar. Het nieuwe actieplan is samen met bewoners, bezoekers en ondernemers opgesteld.


De plannen in het actieplan zijn onderverdeeld in verschillende thema’s zoals de aantrekkelijke stad, een economisch veerkrachtige stad, een sociale en gezonde stad en een duurzame stad. Zo gaat de gemeente de komende twee jaar samen met de stad op zoek naar een vorm waarin kunst meer zichtbaar wordt in de binnenstad. Een ander onderdeel van het actieplan zijn de landings-speelplaatsen, een plek in de stad waar jong en oud tijdens een ‘dagje stad’ even kunnen uitrusten of spelen.

Wandelend parkje en buitenspeelplekken

Er zijn ook ideeën voor een duurzame stad zoals een wandelend parkje – een parkje dat zich verplaatst door de binnenstad en het vergroenen van het Mariënburgplein. Voor kinderen komen er op verschillende plekken buitenspeelactiviteiten in de zomer. In de herfst start een pilot met de Stadshopper dat volgens een ‘stap op stap uit’ principe rondes gaat maken door een meer autoluwe binnenstad. De plannen worden dit jaar en in 2024 uitgevoerd.

Vergroening en stimuleren van cultuur

Het Actieplan Binnenstad vertaalt de stem van de samenleving in concrete acties, hierdoor sluit het plan aan op de Koers voor de Binnenstad die aan gaat geven hoe de binnenstad eruit moet zien over 10 jaar. De projecten sluiten aan op het bestaande beleid zoals vergroening en stimuleren van cultuur.
Het eerdere Actieplan binnenstad 2020-2021 heeft al veel projecten opgeleverd zoals Win je winkel, Pimp je Pand, Podium aan de Waal en de Poëzieplaats op de Gruitberg.

Hartje Nijmegen

De gemeente Nijmegen heeft samen met inwoners, ondernemers en bezoekers van de binnenstad het nieuwe Actieplan Binnenstad opgesteld. In dit plan staan acties en projecten die ervoor zorgen dat de binnenstad een aantrekkelijke plek blijft om te bezoeken, te wonen én te ondernemen. De acties van Actieplan Binnenstad zijn terug te vinden op de kanalen van Hartje Nijmegen.