NIJMEGEN - De rijksoverheid stelt 82 miljoen euro beschikbaar aan Nijmegen om sneller nieuwe woningen te realiseren. De financiële middelen die het rijk beschikbaar stelt zijn bedoeld om wegen, fietspaden en andere mobiliteitsvoorzieningen aan te leggen. Hierdoor kunnen nieuwbouwprojecten versneld worden uitgevoerd. Het geld is bedoeld voor nieuwbouwprojecten in Dukenburg, Winkelsteeg en het Stationsgebied. Een groot deel van de 15.000 woningen die tot 2040 nodig zijn worden in deze gebieden gebouwd.


Veel Nijmegenaren zijn op zoek naar een woning. Daarom zijn er in Nijmegen tot 2040 15.000 nieuwe woningen nodig. Die komen voor een groot deel Waalsprong, Waalfront en daarna in het Stationsgebied, binnenstad en in de Kanaalzone-Zuid in Winkelsteeg en Dukenburg. Van die woningen wordt tweederde betaalbare koop en huur. Voor nieuwbouwprojecten in Dukenburg, Winkelsteeg en in het Stationsgebied en de binnenstad heeft de gemeente Nijmegen een aanvraag ingediend bij de rijksoverheid voor een extra financiële bijdrage zodat de woningbouw in deze gebieden versneld kan worden. Dit geld komt uit het mobiliteitsfonds en is onder andere bedoeld voor grootschalige woningbouwgebieden zoals deze door het Rijk zijn aangewezen.

Noël Vergunst, wethouder Stedelijke Ontwikkeling: “Dit is fantastisch nieuws voor onze stad. We moeten veel nieuwe woningen realiseren zodat Nijmegenaren passende woonruimte kunnen vinden. Dat doen we allemaal in de bestaande stad waardoor er ook veel aanpassingen nodig zijn om deze woningen goed bereikbaar te laten zijn. Met deze financiële bijdrage kunnen we snel grote stappen zetten.”

Wat gaan we doen?

Voor een versnelling van woningbouw in de gebieden Winkelsteeg, Dukenburg en Stationsgebied zijn diverse aanpassingen in de infrastructuur noodzakelijk, voor fiets, voetganger en auto en betere aansluiting op de OV-knopen. In de Winkelsteeg gaat het bijvoorbeeld om aanpassingen aan de S100 en de Nieuwe Dukenburgseweg zodat de verkeersveiligheid en doorstroming verbetert. In Dukenburg zal er onder andere rondom de voormalige ROC locatie Zwanenveld het wegennet worden aangepakt omdat daar nieuwe woningen worden gebouwd. En het gebied rondom station Nijmegen gaat de komende jaren ook op de schop. Zo komt er een westentree, een betere toegang tot de binnenstad vanuit het Waalfront en worden er veel nieuwe woningen gerealiseerd.

Cilia Daemen, wethouder Mobiliteit: “Door de investeringen die we met deze rijksbijdrage kunnen doen, worden onze grote nieuwbouwlocaties goed bereikbaar. Daarbij zetten we vooral in op het openbaar vervoer en voetgangers en fietsers.”