NIJMEGEN - Vanaf 3 juni tot minimaal 1 september 2021 is er als proef een gratis fietsenstalling voor 500 fietsen op het driehoekige terrein aan de Voorstadslaan/Heselaan aan de westkant van de Hezelpoort naast autoparkeerterrein Oude Stad. Van donderdag tot en met zaterdag is de stalling van 9.00 – 23.00 uur beheerd. Op andere dagen is de fietsenstalling wel open en is het ook mogelijk de fiets te stallen maar er is dan geen beheerder aanwezig.


Het idee achter de proef is om te onderzoeken of er behoefte is aan parkeergelegenheid aan de westzijde van de Hezelpoort en hoe groot deze is, ook in het licht van een eventuele fietsenstalling onder de geplande woontoren Hezelpoort. Er is gekozen voor deze tijdelijke locatie omdat deze goed toegankelijk is en op korte termijn in te richten is als stalling.

Het gebruik van de stalling zal tussentijds geëvalueerd worden wat ertoe kan leiden dat de stalling nog wat langer (maximaal 6 maanden) openblijft.

De fietsenstalling is een van de cadeaus aan de stad uit het Actieplan Binnenstad.