NIJMEGEN - Tijdens de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei zal Han van Krieken, rector magnificus van de Radboud Universiteit, aanwezig zijn en in de Sint Stevenskerk een toespraak houden. Op het Keizer Traianusplein spreekt burgemeester Bruls.


Zoals elk jaar herdenkt de gemeente op 4 mei hen die omgekomen zijn bij oorlogshandelingen, terreur of internationale vredesmissies.

Om 18.00 uur zullen leden van het college van Burgemeester en Wethouders aanwezig zijn bij de herdenking van de Nijmeegse Joodse slachtoffers op de Kitty de Wijzeplaats. Burgemeester Bruls leest hier samen met anderen de namen voor van mensen uit de Nijmeegse joodse gemeenschap die de oorlog niet overleefden. Aansluitend vindt om 19.00 uur een openbare herdenkingsbijeenkomst plaats in de Sint Stevenskerk. Hier wordt door Han van Krieken de overweging uitgesproken.

Kranslegging

Vanaf de Sint Stevenskerk gaan de aanwezigen in een stoet naar het Keizer Traianusplein. Hier start om ongeveer 19.55 uur de officiële herdenking en kranslegging. Iedereen is welkom om hierbij aan te sluiten. Om exact 20.00 uur is iedereen twee minuten stil. Daarna houdt burgemeester Bruls een toespraak. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door drumfanfare Michaël uit Nijmegen.

Na de herdenkingsplechtigheid zijn de inwoners van Nijmegen welkom bij een gratis herdenkingsconcert. Dit concert vindt plaats in Concertgebouw De Vereeniging en begint om 21.00 uur.