NIJMEGEN - Nijmegen krijgt ruim 3 miljoen euro van het rijk om versneld woningen te kunnen bouwen. Hiervan is € 600.000,- bedoeld voor kleinschalige maatschappelijke opvang en 2,5 miljoen euro voor de realisatie van 500 ‘tijdelijke woningen’ aan de Nieuwe Dukenburgseweg 21 in Winkelsteeg.


Het subsidiegeld komt bovenop op de eerder dit jaar toegezegde rijkssubsidie van 5 miljoen voor de 670 nieuwbouwwoningen in het stationsgebied. De rijkssubsidies zijn hard nodig om het woningtekort in Nijmegen aan te pakken.

NDW21

Het idee voor de locatie Nieuwe Dukenburgseweg 21 (NDW21) is om hier een woon-werkgebied te ontwikkelen met ruimte voor dynamiek en ondernemen. De 1e plannen bestaan uit 500 tijdelijke woningen, die voor een periode van ongeveer 15 jaar worden neergezet. Gedacht wordt aan zo’n 400 sociale huurwoningen en 100 woningen in het midden huursegment. Bedoeld voor verschillende doelgroepen, zoals starters, (voormalige) studenten en expats.

Om het gebied levendigheid en dynamiek te geven wordt gedacht aan een aantal kleinschalige voorzieningen, ontmoetingsplaatsen en een plek waar een groep particulieren woningen kan bouwen. Bij ruimte voor werken wordt gedacht aan ateliers en ambachtelijkheid, zoals die er al zijn in Winkelsteeg. In het gebied staat ook het gemeentelijk archeologisch depot, dat wordt vernieuwd en samengevoegd met het provinciale archeologisch depot. Hierdoor ontstaat het grootste archeologisch depot van Nederland.

In gesprek

De gemeente is met de woningcorporaties en met bedrijven in de directe omgeving van NDW21 in gesprek over de ideeën voor de locatie. Ook met Iriszorg vinden gesprekken plaats. NDW21 is namelijk één van de plekken waarnaar wordt gekeken voor de eventuele tijdelijke huisvesting van bewoners van De Hulsen in de periode dat de nieuwbouw van deze opvanglocatie plaatsvindt.

Ook over de maatschappelijke opvanglocaties elders in de stad, is de gemeente nog met zorginstellingen in gesprek. Dat gaat om woon- en opvangplekken voor dak- en thuisloze mensen, zoals de Skaeve Huse en de Schependomlaan.

Woondeal

De subsidie van 3 miljoen euro betaalt het rijk uit de Woningbouwimpulsgelden. Die horen bij de Woondeal die de gemeente eerder dit jaar sloot met het rijk, de provincie Gelderland en de regio Arnhem-Nijmegen.

De Woondeal is een meerjarig samenwerkingstraject met een uitgebreid pakket aan subsidies, soepelere regels en ondersteuning vanuit de rijksoverheid. Dit maakt het mogelijk sneller betaalbare woningen te bouwen. De gemeente heeft de gebieden nabij station Nijmegen, station Goffert en NDW21 voor de Woondeal aangewezen. Uit de Omgevingsvisie blijkt dat hier mogelijkheden zijn voor een goede mix tussen wonen en werken en de gebieden een impuls kunnen gebruiken.

De gemeente werkt ook aan een aanvraag voor de volgende indieningsronde van de Woningbouwimpulsgelden in november: de plannen voor de stationsomgeving Goffert (in combinatie met NDW21) staan hierin centraal.