NIJMEGEN - Op dinsdag 12 oktober ondertekende de gemeente Nijmegen de overeenkomst met ontwikkelaar Roozen Van Hoppe voor het realiseren van Living-Inn in de Waalsprong. Met deze overeenkomst en de onherroepelijke omgevingsvergunning kan het bijzondere woon-zorgcomplex Living- Inn in Hof van Holland nu worden gerealiseerd. Vanaf medio 2023 zullen hier 370 appartementen door jong en oud worden bewoond.

Living-Inn is een bijzonder woon-zorgconcept waar senioren, starters en zorgbehoevende senioren met verschillende inkomens samen wonen en leven. Een wooncomplex waar mensen naar elkaar omkijken. Hier komen bewoners die geloven in en meebouwen aan samen goed leven. Die een helpende hand uitsteken: verhalen uitwisselen, boodschappen doen, een activiteit organiseren of samen naar NEC gaan. In het complex komt ook een huisartsenpratijk, fysiotherapie en een beautycentrum. Daarnaast komt er een gezamenlijke binnentuin, een zwembad, ondersteunende horeca, een leeshoek, een biljartruimte, een kinderdagverblijf en een kapper/beautycentrum. Het complex ligt direct naast het winkelcentrum in Hof van Holland.

Programma
In Living- Inn worden de volgende appartementen gerealiseerd:
82 sociale huur startersappartementen voor mensen die op zoek zijn naar een dynamische woonomgeving met sociale contacten en ook een steentje hieraan bij willen dragen;
208 levensloopbestendige seniorenappartementen voor “vitale” senioren die kiezen voor een toekomstbestendige woning;
80 zorgkamers voor zorgbehoevende senioren die 24 uurs zorg nodig hebben. Deze appartementen zijn gevestigd in een aparte zorgvleugel. Het biedt bewoners de mogelijkheid dat zij te allen tijde bij de partner kunnen blijven wonen binnen de muren van Living-Inn.

Hof van Holland
Er wordt met dit concept ingespeeld op de grote behoefte aan geschikte woningen voor ouderen en de grote vraag naar levensloopgeschikte appartementen met zorg nabij. De combinatie van ouderen en sociale huur voor jongeren/starters maakt een mooie toevoeging voor Hof van Holland. Deze nieuwe, stadse wijk in de Waalsprong biedt een eigentijdse woonomgeving voor een grote variëteit aan nieuwe bewoners, met voorzieningen binnen handbereik. In dit levendige hart worden voorzieningen gerealiseerd voor alle bewoners van de Waalsprong.

Desiree Curfs, directie Living-Inn: "‘We zijn blij dat we Living-Inn in Nijmegen kunnen gaan bouwen. De afgelopen maanden hebben we met gemeente Nijmegen de laatste puntje op de i gezet. Samen geloven we dat het een mooie aanvulling is op het aanbod binnen Hof van Holland. De belangstelling is groot. We merken dat veel mensen blij zijn dat er een perspectief voor de nabije toekomst is. Ze verheugen zich op een nieuwe start in een veilige omgeving waar ze kunnen bouwen aan nieuwe verhalen samen."

Noël Vergunst, wethouder Stedelijke Ontwikkeling: "Een woon-zorgcomplex als Living-Inn biedt die wereld in het klein: een comfortabel appartement, met zorg-op-maat ín het gebouw. Je kent je buren, zoekt elkaar op en zorgt voor elkaar als dat nodig is. En als daar professionele hulp bij moet komen is dat bínnnen het gebouw te vinden. Toen Living-Inn de plannen presenteerde dat ook starters een plek hebben in het concept, en uitgenodigd worden om actief mee te doen om daaraan bij te dragen, was het voor mij heel makkelijk om de samenwerking een extra impuls te geven. Ik ben blij dat onze gezamenlijke inspanningen nu er toe kan leiden dat de bouw nog dit jaar kan starten."