NIJMEGEN - Nijmegen en Heumen gaan tijdelijke opvang bieden aan Afghaanse evacuees. De gemeenten willen meewerken aan het verzoek van COA om 750 Afghaanse evacuees op te vangen op Heumensoord, met een uitloop naar maximaal 1.000.

De situatie in Afghanistan is zodanig dat verschillende landen en ook Nederland proberen vluchtelingen zo snel mogelijk te evacueren. Het COA is dringend op zoek naar extra opvangcapaciteit en zij zoeken ook tijdelijke noodopvanglocaties. Heumensoord wordt ingezet als een tijdelijke noodopvanglocatie voor asielzoekers net zoals in 2015/2016 is gebeurd. De tijdelijke opvang duurt tot 1 januari 2022. Het gaat nu om een korte tijd en om minder mensen. Gezien de enorme urgentie en de wil om mensen in nood te helpen hebben de colleges van burgemeester en wethouders van Nijmegen en Heumen ingestemd met het verzoek.

Het is nog te kort dag om precies te weten hoe alles rond de noodopvang gaat verlopen. Samen met COA informeren we inwoners en organisaties in Nijmegen zo snel mogelijk. Bewoners van Brakkenstein kunnen donderdag 26 augustus tussen 17.00-19.00 uur met vragen terecht bij het gebouw Roomsch Leven aan de Heyendaalseweg 239.

Meer informatie en de veelgestelde vragen en antwoorden.