NIJMEGEN - De voorzieningenrechter verbiedt de gemeente Nijmegen om uitvoering te geven aan de verkoopovereenkomst van de grond gelegen aan de Prof. Bellefroidstraat met de GGD. De gemeente handelde in strijd met het gelijkheidsbeginsel - en daarmee onrechtmatig - tegenover Bowling- en Kegelcentrum Nijmegen, die het parkeerterrein ook wilde kopen.


De gemeente moet zich als overheidslichaam - ook bij het verkopen van grond - houden aan het gelijkheidsbeginsel. Dit betekent dat, als er meerdere gegadigden zijn, alle potentiële kopers mee moeten kunnen dingen naar een koop. In deze zaak ging het om een parkeerterrein. Dit is de hoofdregel zoals is bepaald in het Didam-arrest. Wanneer er op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts 1 serieuze gegadigde is, geldt de uitzondering en hoeft er geen selectieprocedure te worden gestart.

Geen duidelijke criteria

De gemeente wist al jarenlang dat Bowling- en Kegelcentrum Nijmegen het parkeerterrein wilde verkrijgen. De voorzieningenrechter kan niet toetsen of de gemeente terecht een beroep deed op de hiervoor genoemde uitzondering, omdat de gemeente geen duidelijke criteria hanteerde voor de verkoop van het parkeerterrein.

Verkoop mag nog niet afgerond worden

Volgens de voorzieningenrechter verkocht de gemeente onder deze omstandigheden ten onrechte - zonder selectieprocedure - het parkeerterrein aan de GGD. Daarom mag de gemeente van de voorzieningenrechter de verkoop aan de GGD (nog) niet afronden en moet ze (eerst) alsnog voldoen aan het gelijkheidsbeginsel.