NIJMEGEN - De heer drs. W.G. (Wim) Hompe (72) is voorgedragen voor een Zilveren Waalbrugspeld voor zijn activiteiten bij onder andere het Natuurmuseum/De Bastei, Hortus Nijmegen, Werkgroep Integratie Gehandicapten , Kleurrijk Groen Nijmegen, Shelter City Nijmegen, Gebroeders van Lymborch en het Comité Indië Herdenking Nijmegen (PION). In 1978 is de heer Hompe begonnen als raadslid voor de PvdA bij de gemeente Nijmegen, vanaf 1982 tot 1998 was hij raadslid/wethouder. Hij ontving hiervoor de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De politiek bleef hem toch trekken, hij was in de gemeente Buren (2004-2010) en in de gemeente Geldermalsen (2012-2014) wethouder voor de PvdA.

De heer Hompe was initiatiefnemer en oprichter van de Stichting Gebroeders van Limburg, de huidige Gebroeders Van Lymborchstichting. Zijn jarenlange politieke en bestuurlijke ervaring was hierbij zeer nuttig en hij wist door zijn grote netwerk draagvlak voor de stichting te creëren.

De heer Hompe is namens het herdenkingscomité Indië-herdenking bestuurslid van PION (Platform Indische Organisaties Nijmegen en Omgeving). Het comité organiseert de jaarlijkse herdenking in de raadzaal gevolgd door de kranslegging bij de herdenkingsplaquette op de Gedeputeerdenplaats bij het stadhuis. Dit jaar is het cahier ‘(On)gedeelde ervaringen. Persoonlijke herinneringen aan de gevolgen van het einde van WO II in Nederlands-Indië’ uitgebracht waarin vijf uitvoerige portretten zijn opgenomen .

De heer Hompe is een liefhebber van de natuur en zet zich in voor het groen. Hij is voorzitter van Hortus Nijmegen. Educatie en samenwerking met partners op dit terrein staat hoog in het vaandel, maar ook wordt ervoor gezorgd dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hier kunnen werken. Dit sluit nauw aan bij zijn voormalige voorzitterschap van de Werkgroep Integratie Gehandicapten (WIG) en zijn huidige voorzitterschap van het Zelfregiecentrum Nijmegen. Als voorzitter van bureau Wijland zet hij zich in voor het bevorderen van inclusie en diversiteit, duurzaamheid en mensenrechten. Shelter City Nijmegen en Kleurrijk Groen Nijmegen mochten zich verheugen op zijn inspirerende bijdragen.

Vanaf 2010 was de heer Hompe betrokken bij het Natuurmuseum en sinds de fusie met de Stratemakerstoren is dit De Bastei. Bij deze fusie kwamen zijn vaardigheden op politiek en bestuurlijk vlak goed van pas. Tegenvallers werden ook als meevallers gezien, zoals de vertraging door archeologische vondsten die het gebouw De Bastei zelfs spectaculairder maken. Maar ook na het gereedkomen van het gebouw hielden de werkzaamheden niet op – hij zorgde voor een andere inrichting van de organisatie en heeft inmiddels het voorzitterschap overgedragen.

De heer Hompe leverde waardevolle en vooral blijvende bijdrage op het gebied van de natuur en het sociale leven in Nijmegen.

Burgemeester Bruls reikte de Zilveren Waalbrugspeld uit aan de heer Hompe op dinsdag 24 augustus 2021 om 16.30 uur. De uitreiking vindt plaats bij een receptie in het restaurant van De Bastei, Lange Baan 4, Nijmegen.