GELDERLAND - Henri Lenferink wordt voorgedragen om de taken van de commissaris van de Koning waar te nemen. Dat is de uitkomst van overleg van minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. Naar verwachting kan Lenferink maandag 2 oktober 2023 al aan de slag.


Henri Lenferink, in het kort:

Henri Lenferink was tussen 15 mei 2003 en 1 september 2023 burgemeester van de gemeente Leiden. Daarvoor was hij tussen 1994 en 2003 wethouder in Arnhem.

Waarneming taken

De aanleiding voor het aanstellen van een waarnemer, is het besluit van John Berends, om zijn taken als commissaris van de Koning voorlopig neer te leggen. Henri Lenferink zal het gehele takenpakket waarnemen. Hij wordt voorzitter van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. En als Rijksheer is hij (onder andere) verantwoordelijk voor het goede verloop van burgemeestersbenoemingen.

Snel aan de slag

Minister de Jonge maakt vrijdag 29 september melding van de kandidatuur van Henri Lenferink in de ministerraad. Diezelfde dag doet hij de voordracht voor de officiële benoeming aan Zijne Majesteit de Koning. Dit betekent dat Lenferink maandag 2 oktober 2023 wordt beëdigd en kan starten als waarnemend commissaris. Daarna volgt snel een nadere kennismaking met het college, de politieke fracties, de ambtelijke organisatie en alle Gelderse burgemeesters.