NIJMEGEN - Het nieuwe hoofdgebouw van het Radboudumc biedt een vriendelijk en warm welkom. De ingebruikname sluit een transitie naar een nieuwe zorgcampus na ruim 30 jaar af. In het 11 verdiepingen tellende gebouw – met een vloeroppervlak van circa 46.000 m² – is met veel daglicht en uitzicht, een groene en gezonde zorgomgeving verwezenlijkt. Waar ontmoeten, samenwerken en kennisdelen centraal staan. Hier komt de missie van het Radboudumc tot leven: duurzaam samenwerken voor persoonsgerichte zorg met impact op de volksgezondheid.

Toekomstbestendig door aanpasbaar ontwerp

Radboudumc heeft als missie voorop te lopen in het vormgeven van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. Daarvoor leent het nieuwe hoofdgebouw zich bij uitstek. Juist ook in samenwerking met recente andere renovaties en nieuwbouw van EGM architecten, is het hoofdgebouw de aanzet tot de groene campus en luidt deze een duurzaam en toekomstgericht tijdperk in. De heldere structuur van het hoofdgebouw met strategisch geplaatste ondersteunende en logistieke ruimten, slim aanpasbare audiovisuele punten en de inpassing van technologische innovaties bieden de benodigde indelingsvrijheid voor verschillende specialismen. Dit onderscheidende, adaptieve vermogen is de basis voor een prettig, duurzaam en blijvend gebruik. Het zorgt er ook voor dat specialisten vanuit verschillende professies zich welkom en op hun gemak voelen. Met als resultaat: het verlenen én ontvangen van persoonsgerichte en innovatieve zorg, nu en in de toekomst.


Architectuur die ondersteunt en stimuleert

De architectuur van het nieuwe hoofdgebouw is een moderne vertaling van de Bossche School-stijl, waarin de karakteristieke eigenschappen van het Radboudumc duidelijk resoneren: het humanisme, de menselijke maat, de verbinding met de natuur en de ‘eigen’, passend bij de plek (couleur locale). De vertrouwde en authentieke architectuurvorm ondersteunt de identiteit van het Radboudumc en sluit aan op de bestaande monumentale gebouwen – in Bossche School-stijl – op het campusterrein. Het ingetogen ontwerp is afgestemd volgens de ideale maatverhouding, gebaseerd op de gulden snede. Alhoewel enkele verdiepingen de omvang hebben van een voetbalveld, voelt het nergens groot aan; eerder rustgevend en vertrouwd. De maatverhoudingen, een heldere ruimtelijke opbouw en route, dragen daadwerkelijk bij aan het welzijn en de gezondheid van de zorgverleners en patiënten.

Altijd licht, altijd zicht

Veel daglicht, overal uitzicht op de eigen binnentuin en verrassende doorkijkjes maken elke ruimte prettig. Werken en verblijven in natuurlijk licht – de hele dag door – ondersteunt het bioritme en is cruciaal voor lichamelijk en geestelijk herstel. Het centrale atrium over zeven verdiepingen zorgt voor daglicht in het hart van het gebouw. Volwassen bomen en groene planten halen de natuur naar binnen. De getrapte polipleinen, ontvangstgebieden en het restaurant liggen achter een glazen gevel, die zich in één beweging omvouwd tot glazen kap. Zo wordt de natuur voel- en tastbaar. De dynamische lichtscharkeringen spelen een essentiële rol in het gebouw voor een prettig en gezond verblijfsklimaat.

“Het nieuwe gebouw is het duurzaamste ziekenhuisgebouw van West-Europa”

Bertine Lahuis, Bestuursvoorzitter Radboudumc

Duurzaamste ziekenhuis van West-Europa

Het ontwerp voldoet aan de hoogste duurzaamheidseisen en bezit – als eerste universitair medisch centrum in Nederland – het BREEAM-Excellent certificaat. Met ook nog eens de hoogste score van alle ziekenhuizen. Zo heeft het hoofdgebouw een materiaalbesparende constructie, dunne vloervelden, veel prefab-onderdelen, 700 m² zonnepanelen op het dak, een WKO-installatie, waterbesparende maatregelen en verbruikt het geen fossiele brandstoffen. Daarbij is biophilic design toegepast en heeft het Radboudumc de eigen processen en facilitaire inkoop ingericht op basis van duurzaamheid en gezondheid. Alle ontwerpkeuzes en innovaties samen maken van het gebouw het duurzaamste ziekenhuis van West-Europa.

Ontmoetingen vinden als vanzelf plaats

Het hoofdgebouw faciliteert een nieuwe manier van werken en samenwerken: van klassieke afdelingen naar elf centra. Professionals, patiënten en studenten kunnen zich zo nog makkelijker en beter mengen. Dit helpt hen de gezondheidszorg van morgen vorm te geven. Gezellig bijpraten, kennisdelen en inspireren kan in het open restaurant beneden, de pantry’s op de verdiepingen en de overleg-, workshop- en studieruimten op de stafafdelingen. Maar ook in de huiskamers en lounges, die direct bij de afdelingen liggen en verspreid door het medisch centrum. Al deze goed uitgeruste ‘hubs’ – waar comfort en techniek samenkomen – zijn essentieel voor het uitwisselen van ideeën in een academische omgeving.

Samenwerkende specialismen op één locatie

Het hoofdgebouw biedt onderdak aan de poliklinieken, verpleegafdelingen, stafafdelingen en ook centra als Neurologie, KNO, Oogheelkunde en Interne Geneeskunde. Specialismen die voorheen op afzonderlijke locaties zaten. Op de begane grond zijn de centrale ontvangst en het voorbereidingsplein.

De ruime spreek- en onderzoekskamers zijn zo gebouwd dat ze door meerdere specialismen te gebruiken zijn. De verpleegafdelingen beschikken over 150 eenpersoonskamers met grote ramen en eigen sanitair. Ook is er op de kamer ruimte voor de partner of mantelzorger om te blijven slapen. De kamer is ontworpen voor verschillende gebruiksvormen, afgestemd op stadia van herstel van de patiënt. Ondersteund door een smart hospital-systeem, dat de kamer aanpasbaar maakt naar de wensen van de patiënt. De inrichting op elke afdeling nodigt uit tot meer bewegen: om de gang op te gaan of een bezoek te brengen aan de centrale lounge, een van de kleinere huiskamers of de toegankelijke daktuinen.

Verbindende groene campus

In lijn met de visie van het Radboudumc – ingezet vanaf 2014 – staat er met de nieuwe campus één groot groen park dat patiënten, bezoekers, medewerkers en studenten samenbrengt. In een gezonde, bereikbare en innovatiestimulerende omgeving. De ingrijpende vernieuwbouw realiseert de wens om het aantal bebouwde vierkante meters te verminderen voor een efficiëntere, persoonlijkere en duurzamere zorg. Met het nieuwe hoofdgebouw als sleutel.