GELDERLAND - Provincie Gelderland gaat onderzoeken hoe zij meer open kan worden over haar beleid en de gemaakte keuzes. Onder andere door de komst van de Wet Open Overheid is er de laatste tijd ook bij Gelderland meer aandacht voor dit thema. “Een transparante overheid is van groot belang voor inwoners, journalisten en controlerende instanties en essentieel voor vertrouwen in de overheid.’ aldus Jan Markink. ’De overheid kan niet zonder enige vertrouwelijkheid, maar kan al helemaal niet zonder vertrouwen.”


De provincie gaat daarom de komende tijd stapsgewijs zorgen voor meer openheid en een betere toegankelijkheid van haar informatie. Dit kan door meer documenten op eigen initiatief openbaar te maken, te kijken naar de informatiehuishouding en het omgaan met WOB-verzoeken.

Informatiehuishouding op orde

De provincie beschikt over een grote hoeveelheid informatie. Voor een overheid die meer open wil zijn, is het belangrijk dat zij goed in beeld heeft waar informatie staat opgeslagen. En hoe deze toegankelijk gemaakt kan worden. Net als bij het Rijk kan deze informatiehuishouding bij de provincie worden verbeterd.

WOB verzoeken

De provincie gaat ook kijken naar de omgang met WOB-verzoeken, of WOO-verzoeken zoals ze onder de nieuwe wet zullen heten. Markink: “Momenteel maken we ruim gebruik van de mogelijkheden die de wet biedt om interne discussies te beschermen, maar we gaan kijken of we daar meer open in kunnen zijn.” Ook onderzoekt de provincie hoe ervoor gezorgd kan worden dat Wob-besluiten ouder dan 3 maanden beter te vinden zijn.

Dilemma’s en discussies laten zien

Komend jaar (2022) wordt de huidige Wet Openbaarheid van Bestuur vervangen door de Wet Open Overheid. Deze wet verplicht overheden onder andere om meer documenten actief openbaar te maken. De provincie heeft al een eerste stap gezet door GS-brieven actief openbaar te maken.
Markink: “Ambtenaren moeten intern discussies kunnen voeren zonder bang te zijn dat alles automatisch openbaar wordt, maar we moeten ook minder huiverig zijn om onze discussies en dilemma’s te laten zien aan de samenleving. De nieuwe Wet Open Overheid sluit goed aan bij dat idee.”

Plan van aanpak

Uit de inventarisatie zal blijken welke maatregelen nodig zijn. Daarvoor maken we een plan van aanpak. Dit moet voor de invoering van de Wet Open Overheid in uitvoering zijn.