NIJMEGEN - Dit jaar staat de actie "Serious Request" van het "Glazen huis" in het teken van de klimaatverandering en ter bescherming van de bossen. Het opgehaalde geld is bestemd voor het Wereld Natuurfonds. Met de "Serious request" oproep "Kom in Actie" zijn al tientallen deel-acties gestart, variërend van statiegeldflessen tot gesponsorde kilometers fietsen en veel meer.

Ook Read to Grow, een stichting die boeken inzamelt voor bibliotheken en scholen in ontwikkelingslanden. heeft een actie voor Serious Request gestart met de titel : "Spaar bomen, schenk boeken".

Wat hebben boeken nou met klimaat en bosbehoud te maken, vraag je je af ? Papierbereiding is (was) verantwoordelijk voor 14% van de bomenkap. Het WNF kan met 10 euro 15 m2 bos kan sparen ; met het hergebruik van 50 boeken kan men ook 15 m2 bos sparen !

"Spaar bomen, schenk boeken (en-fr)" is een gesponsorde inzameling van boeken : voor Serious Request de sponsorgelden, voor ontwikkelingslanden de boeken, en allebei dragen ze bij aan bosbehoud !

Je kunt aan deze actie meedoen door boeken (uitsluitend Engelse of Franse kinderboeken / jongerenliteratuur) in te zamelen en te brengen naar één van de inleverpunten, zie de actiepagina ''spaar bomen, schenk boeken" op de site van Serious request. Voor ieder ingezameld Engels/Frans kinder/jongerenboek wordt een bedragje geschonken aan Serious Request.

De ingezamelde boeken gaan naar Read to Grow, die plattelands school- en dorpsbibliotheken in ontwikkelingslanden van gratis boeken voorziet.
Ons inzamelpunt voor Engels en Frans in de buurt is de actievoerder van deze actie Henk van Gaal in Nijmegen-Dukenburg. Zie contactgegevens op onze website readtogrow.eu